Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει επιφυλάξεις για την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία

Στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και την ένταξή της στις νέες θεματικές.

Όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος παρακολουθεί με προβληματισμό το θέμα και έχει τις επιφυλάξεις της για το ενδεχόμενο εφαρμογής αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η τοποθέτηση της Ιεράς Συνόδου για το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής

Λαβούσα υπ’ όψιν της τα σχετικά με την συζήτηση «περί της εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και την ένταξή της στις νέες θεματικές που θα ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της διδασκαλίας των μαθημάτων και θα αποσκοπούν πρωτίστως στην καλλιέργια των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών, στην ενίσχυση της ενταξιακής και συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής πολιτικής εν γένει και στην διαμόρφωση πιο σφαιρικών προσωπικοτήτων των μαθητών», εκφράζει την επιφύλαξη, την αγωνία και τον προβληματισμό της για την καταλληλότητα και τις επιπτώσεις των εν λόγω πρωτοβουλιών ως προς την επωφελή και ισορροπημένη αγωγή των παιδιών μας.