«Μεγάλωσε εκείνο το παιδί που κάνει τον κόσμο λίγο ακόμη καλύτερο»

Μεγάλωσε εκείνο το παιδί που ζητά από το μόνο παιδί να παίξουν μαζί.

Εκείνο το παιδί που θα σηκώσει το σκουπιδάκι του από το πεζοδρόμιο και θα το πετάξει στον κάδο.

Το παιδί που κρατά την πόρτα ανοιχτή για τους ξένους και βοηθά τους ηλικιωμένους γείτονες να περάσουν το δρόμο.

Το παιδί που δεν το νοιάζει τι κάνουν οι υπόλοιποι.

Το παιδί που κάνει πάντα το σωστό, ακόμη κι αν είναι το δύσκολο πράγμα.

Το παιδί που κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο.

Το βρήκαμε εδώ