Οι διευθυντές καταγγέλουν: Αυτές είναι οι 7 “υγειονομικές βόμβες” που καταγράφονται στα σχολεία και απειλούν την ασφάλεια των μαθητών

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός μήνα από την έναρξη των μαθημάτων για την τρέχουσα σχολική χρονιά που δεν θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού έχει διαμορφώσει μια πρωτόγνωρη σχολική καθημερινότητα, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνει θέση και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για τις 7 “υγειονομικές βόμβες” που καταγράφονται στα σχολεία και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στο άμεσο και επιτακτικό ζήτημα για την ασφαλή λειτουργία τους και την αποφυγή διασποράς του ιού.

Μάλιστα όπως καταγγέλουν οι διευθυντές “Σε συνθήκες πανδημίας, και με τη φυσική παρουσία όλων των μαθητών στις τάξεις, Διευθυντές και εκπαιδευτικοί αφέθηκαν χωρίς ουσιαστική υποστήριξη απότην Πολιτεία, να φέρουν εις πέρας την εκπαιδευτική διαδικασία, αμέσα από υγειονομικά πρωτοκόλλα, που αποδεικνύονται σε πολλές περιπτώσεις ανεφάρμοστα, μέσα σε ακατάλληλους χώρους μάθησης και αντίξοες συνθήκες εργασίας.”

Αυτά είναι τα 7 προβλήματα των σχολείων που δεν εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία τους

Το πρόβλημα με τις τάξεις των 25 μαθητών

Με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε πλήρη σύνθεση (δηλ. με όλους τους μαθητές στις τάξεις), ανεξαρτήτως του εμβαδού των αιθουσών τους, δενδιασφαλίζεται η τήρηση της απαραίτητης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ τωνμαθητών, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι αξιοσημείωτο δε, πως δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ένας χωρισμός τμήματος, με μεγάλο αριθμό μαθητών, σε υποτμήματα, ακόμα και στις σχολικές μονάδες που υπάρχουν κενές αίθουσες διδασκαλίας.

Η ανάμειξη μαθητών από διαφορά τμήματα στο Ολοήμερο και στις Ξένες Γλώσσες

Ενώ οι οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπουν «Συστηματική αποφυγή ανάμιξης τωνμαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σεόλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα τωνδιαλειμμάτων και της διδασκαλίας», η φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε μικτά τμήματα, όπου μπορεί να υπάρχει ανάμιξη μαθητών ακόμα και από όλα τα τμήματα/τάξεις του σχολείου, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται παντελώς η λειτουργία του πρωινού προγράμματος με κλειστές ομάδες μαθητών, και να καταστρατηγούνται και ακυρώνονται βασικά μέτρα προφύλαξης. Επίσης, στο πρωινό πρόγραμμα, πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η παραπάνω σύσταση στην περίπτωση της διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης, για την οποία προβλέπεται η ανάμιξη μαθητών από δύο διαφορετικά τμήματα σε ένα τμήμα Γαλλικών και σε ένα Γερμανικών; Σημειωτέονότι, μέχρι και σήμερα, καμία σχετική οδηγία δεν έχει αποσταλεί για τα θέματα αυτά.

Υπεύθυνος για τον COVID-19 θα έπρεπε να είναι ο σχολίατρος όχι ο δάσκαλος

Η διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του, επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς να εκτελούν χρέη σχολίατρου ή/και σχολικού νοσηλευτή, καθήκοντα δηλαδή, εντελώς ξένα προς το αντικείμενότ ους. Και μάλιστα, καλούνται να εκπαιδεύσουν και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό!

Η μη πραγματοποίηση τεστ κορωνοϊού

Οι ασαφείς οδηγίες σε περίπτωση που μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, η μη πραγματοποίηση μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ, οι συνεχείς αλλαγές στις διατάξεις σχετικά με το ποιοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ελλείψεις δασκάλων

Η μη υποστήριξη των σχολικών μονάδων, με την τοποθέτηση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών που προκύπτουν λόγωέκτακτων απουσιών εκπαιδευτικών, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους. Επίσης, μέχρι και σήμερα, καμία πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχει πραγματοποιηθεί για την αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από τις σχολικές μονάδες με ειδική άδεια απουσίας, επειδή ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

Η μη υλοποίηση της εξαγγελθείσας από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ταχύρρυθμης 20ωρης επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας όλων των σχολικών μονάδων για την αποτελεσματικότερη παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές,όταν και όπου αυτό απαιτηθεί, αποτελεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη.

Η έλλειψη προσωπικού καθαριότητας

Η μη τοποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους( 9 ώρες όταν λειτουργεί και ηΠρωινή Ζώνη), αλλά μόνο για 6,5 ώρες, καθιστά ανεφάρμοστες τις οδηγίες τουΕΟΔΥ, σύμφωνα με τις οποίες: «Η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητακαι εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικώνμονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19».

Τα αιτήματά τους προς το Υπουργείο Παιδείας

Όπως αναφέρουν καλούν την  πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

  • να μεριμνήσει, το συντομότερο δυνατό, για βελτίωση των συνθηκών εργασίαςκαι μάθησης στις σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας ουσιαστικά μέτρα στήριξηςτης λειτουργίας τους.
  • να σταθεί δίπλα στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε απρόσκοπτα να είναι σεθέση να επιτελέσουν το σημαντικό και δύσκολο έργο τους