Ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24 Μαΐου τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη». Ο διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τελεί υπό την αιγίδα του «ΕΚΠΑ 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821».

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν περίπου 10.000 μαθητές των Ε΄και Στ΄ Δημοτικού από 160 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλη της χώρας και του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως τις 23 Ιουνίου. Όλοι οι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής, ενώ οι διακριθέντες μαθητές κάθε σχολείου θα λάβουν Έπαινο και αναμνηστικά δώρα από το ΕΚΠΑ σε ειδική εκδήλωση βράβευσης που θα οργανωθεί από το Πανεπιστήμιο κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Τι είναι ο Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη»

Ο διαγωνισμός «Κλείταρχος και Βερενίκη» αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του κριτικού εγγραμματισμού μαθητών Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης που έχουν την ελληνική ως πρώτη ή ως δεύτερη γλώσσα. Οι σύγχρονες θεωρίες για τη γλώσσα εστιάζουν στη λειτουργική και επικοινωνιακή προσέγγιση, τις μεταγλωσσικές ικανότητες και τον σχολικό εγγραμματισμό. Στο πλαίσιο αυτό μέσω της δράσης εκπαιδευτικοί και μαθητές καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες και συμμετέχουν σε έναν πρωτότυπο και δημιουργικό διαγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος ενισχύονται και εμπλουτίζονται με νέες προσεγγίσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισμική σύσταση των σύγχρονων σχολείων, προτείνεται η συμπερίληψη όλων των μαθητών, και γι’ αυτό ο διαγωνισμός παρέχει δύο δυνατότητες: αφενός ο Κλείταρχος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα, αφετέρου η Βερενίκη σε μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Τέλος, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μη ανταγωνιστικοί μαθητικοί διαγωνισμοί έχουν σημαντικό παιδαγωγικό όφελος, καθώς ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο και τους κινητοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η επιτροπή του Διαγωνισμού «Κλείταρχος και Βερενίκη» ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες.

http://kleitarhos-vereniki.primedu.uoa.gr/