Αναρτήθηκαν τα μηχανογραφικά δελτία για τις Πανελλήνιες 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017 αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τουςενδιαφέρει και συγκεκριμένα:

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΈΛ 2017 με το Νέο σύστημα (πατήστε εδώ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ΈΠΑΛ 2017 με το Νέο σύστημα(πατήστε εδώ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ΓΈΛ και ΈΠΑΛ-Β΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεωνεισακτέων, χωρίς νέα εξέταση (πατήστε εδώ).

– το μηχανογραφικό δελτίο ΈΠΑΛ-Α΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεωνεισακτέων, χωρίς νέα εξέταση (πατήστε εδώ).

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.