Πανελλήνιες 2019: Αυτά είναι τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Σε τρία μαθήματα διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της ΟΠ Θετικών Σπουδών στη Φυσική και οι υποψήφιοι της ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Θέματα και Απαντήσεις

Το Infokids.gr σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Διακρότημα θα δημοσιεύει τις εκφωνήσεις των θεμάτων, και σταδιακά τις προτεινόμενες λύσεις – απαντήσεις.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα που “έπεσαν” στην Ιστορία στον ακόλουθο σύνδεσμο ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  και δείτε τις απαντήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μπορείτε να δείτε τα θέματα που “έπεσαν” στην Φυσική στον ακόλουθο σύνδεσμο ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ και δείτε τις απαντήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ

Μπορείτε να δείτε τα θέματα που “έπεσαν” στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον στον ακόλουθο σύνδεσμο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και δείτε τις απαντήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχολιασμός Θεμάτων στην Ιστορία

Σε γενικές γραμμές τα θέματα που ζητήθηκαν να απαντηθούν από τους υποψηφίους στο μάθημα της Ιστορίας προσανατολισμού κρίνονται σαφή, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή αμφισημίες στη διατύπωσή τους, με εξαίρεση το θέμα Β1,το οποίο ίσως δυσκόλεψε τους υποψηφίους.

Ειδικότερα, στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων, στην οποία ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις, τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και κατανοητά από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα Β1 απαιτούσε συνδυασμό δύο κεφαλαίων.

Σχετικά με τη δεύτερη ομάδα, τα θέματα απαιτούσαν κριτική και συνθετική ικανότητα από τους υποψηφίους, αφού όφειλαν να συνδυάσουν τα στοιχεία της αφήγησης του διδακτικού εγχειριδίου, αξιοποιώντας και τις πληροφορίες από τα ιστορικά παραθέματα. Τα κείμενα και ο πίνακας λειτουργούσαν συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά, ωστόσο απαιτούσαν ορθή διαχείριση του χρόνου.

Μυγδάλης Προκόπης,

φιλόλογος

Σχολιασμός Θεμάτων στη Φυσική

Τα θέματα της Φυσικής ήταν σαφώς διατυπωμένα , αλλά απαιτητικότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές .

Στο θέμα Β3 χρειαζόταν προσοχή στην εκφώνηση για να μην οδηγηθούν οι μαθητές σε παρερμηνείες των φαινομένων.

Το θέμα Γ δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες .

Το θέμα Δ απευθυνόταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές και απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπισή του.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προσπάθεια των μαθητών και καλά αποτελέσματα.

Χατζημιχαήλ Μαρίνα
Φυσικός

Σχολιασμός Θεμάτων στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τα θέματα των φετινών Πανελλαδικών ΑΕΠΠ μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, χωρίς υψηλό βαθμό δυσκολίας και δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο. Είναι ίσως τα ευκολότερα θέματα των τελευταίων ετών. Οι μαθητές με συγκέντρωση και μεθοδικό διάβασμα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούν να πετύχουν μια υψηλή επίδοση.

Η θεωρία και οι τεχνικές ασκήσεις του 1ου και του 2ου θέματος ήταν διαχειρίσιμα και χωρίς ιδαίτερες δυσκολίες

Όσον αφορά στο τρίτο και το τέταρτο θέμα , τα ερωτήματα ήταν σαφή και με σχετικά εύκολη ανάπτυξη. Η εκφώνηση καθοδηγεί θεωρώ με ακρίβεια τους μαθητές,ήταν σαφής, χωρίς προβλήματα στη διατύπωση επομένως και στην απάντησή τους.

Ευχές για επιτυχία σε όλους τους μαθητές.

Κάππος Παναγιώτης