Πάσχα 2021: Τι ισχύει για τις μετακινήσεις των χωρισμένων γονιών

Αυστηροποίηση των μέτρων για τις διακοπές του Πάσχα εξήγγειλε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών και ως εκ τούτου η διασπορά του ιού.

Όσον αφορά στις υπερτοπικές μετακινήσεις, μέχρι τις 10 Μαΐου απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Στην περίπτωση της Αττικής, η μετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις των χωρισμένων γονιών

Η μετακίνηση εκτός νομού, για όλους τους νομούς της χώρας, επιτρέπεται για την μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση και που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

Για μετακίνηση είτε εντός του ίδιου νομού είτε εκτός αυτού, προκειμένου ο διαζευγμένος γονέας να επισκεφθεί το παιδί του, παραμένει απαραίτητο να στείλει SMS με τον κωδικό 5 στο 13033. 

Σε αυτή την περίπτωση ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη λύση του γάμου σε περίπτωση διαζυγίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.