Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου ώστε να εκφράζει τα συναισθήματα του;

Η Συναισθηματική Ανάπτυξη των παιδιών είναι απαραίτητη προκειμένου να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να συνειδητοποιήσουν την μοναδικότητα τους. Η χρήση εικονογραφημένων ιστοριών και βιωματικών δραστηριοτήτων συνδυαστικά με τη συζήτηση θεμάτων της καθημερινότητας στοχεύουν στο :

Να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα συναισθήματα τους.
Να διηγούνται προσωπικές τους εμπειρίες.
Να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους για την έκφραση των συναισθημάτων τους.
Να αναζητούν τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των συναισθημάτων τους.
Να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμηση τους.

Μαρίνα Μπάρμπα

Ψυχολόγος.