Πώς θα βοηθήσουμε το παιδί με υπερκινητικότητα να είναι πιο συγκεντρωμένο;

Η ικανότητα ενός παιδιού να μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε μία δραστηριότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας στη μάθηση. Ένα παιδί, το οποίο αδυνατεί να συγκεντρωθεί σε αυτό που βλέπει, σε αυτό που ακούει δυσκολεύεται κατά συνέπεια στο να λάβει μία νέα γνώση.

Πολλά παιδιά με διάσπαση προσοχής «κινδυνεύουν» να αποκτήσουν μαθησιακά ελλείμματα, διότι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις γνωστικές και μαθησιακές δραστηριότητες στο σχολικό πλαίσιο. Φαίνεται λοιπόν, ότι, είναι αναγκαία η ενίσχυση της προσοχής του παιδιού ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί και να αποστηθίσει τις νέες γνώσεις.

Τι μπορούμε να κάνουμε στο σχολικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η σχολική επίδοση του παιδιού μας;

  • Αρχικά, θα μπορούσαμε να προτείνουμε στον εκπαιδευτικό της τάξης να τοποθετήσει το παιδί μας στα μπροστινά θρανία και να κάθεται με ένα ήσυχο συμμαθητή του, ο οποίος δεν θα αποτελέσει αιτία απόσπασης της προσοχής του.
  • Ο εκπαιδευτικός προκειμένου να βοηθήσει το παιδί να συνεχίσει να ακολουθεί τη ροή του μαθήματος μπορεί να δίνει απλές και αναλυτικές οδηγίες στο μαθητή.
  • Ακόμη, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να έχει ως «βοηθό» του το παιδί με δυσκολίες συγκέντρωσης και να του επιτρέπει να κάνει ολιγόλεπτα διαλείμματα.

Σχετικά με την ενίσχυση της προσοχής του παιδιού μας στο σπίτι θα μπορούσαμε ως γονείς να δοκιμάσουμε τα παρακάτω:

  • Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ηρεμία στο παιδί μας, αλλά και να αρχίσει να μαθαίνει πώς μπορεί να οργανώνεται, θεωρείται απαραίτητο να τηρείτε ένα καθορισμένο πρόγραμμα, όπου θα καταγράφονται τόσο οι καθημερινές δραστηριότητες που έχει να κάνει το παιδί μας όσο και η ώρα έναρξης και λήξης του σχολικού διαβάσματος, καθώς και η σειρά με την οποία θα διαβαστούν τα μαθήματα της ημέρας.
  • Είναι σημαντικό να οριστεί ένας σταθερός και συγκεκριμένος χώρος μελέτης, ο οποίος θα είναι «αποστειρωμένος» από εξωτερικά ερεθίσματα. Με αυτόν τον τρόπο η μελέτη των σχολικών μαθημάτων καθίσταται πιο εύκολη καθώς απομακρύνεται οτιδήποτε ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή του παιδιού.
  • Επίσης, είναι σημαντικό να οριστούν ορισμένοι κανόνες και να εκπαιδευτεί το παιδί μας, ώστε να πειθαρχεί σε αυτούς. Τους κανόνες μπορούμε να τους ορίσουμε από κοινού και ταυτόχρονα μπορούμε να ορίσουμε και ένα έπαθλο.
  • Θα ήταν καλό να μάθουμε στο παιδί μας την κατανομή του χρόνου αλλά και τρόπους οργάνωσης.
  • Στο εμπόριο υπάρχουν πολλά παιχνίδια, τα οποία ενισχύουν τη συγκέντρωση των παιδιών, όπως η Τρίλιζα, το Σκορ 4 κ.α.

Είναι σημαντικό όλοι μας -γονείς και εκπαιδευτικοί- να έχουμε προσδοκίες ανάλογες των δυνατοτήτων των παιδιών μας, να επιβραβεύουμε και να ενισχύουμε την οποιαδήποτε θετική συμπεριφορά και προσπάθεια που καταβάλλουν τα παιδιά μας, να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά ξεχνούν αρκετά εύκολα τις προφορικές οδηγίες και τις απαγορεύσεις και τέλος, να θυμόμαστε, ότι τα υπερκινητικά παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουν μια εργασία, είναι επιθυμητό να εκτονώνουν την υπερδραστηριότητά τους μέσω αθλημάτων και έπειτα από την ολοκλήρωσης μίας κουραστικής και απαιτητικής εργασίας να επιθυμούμε την ενασχόληση του παιδιού μας με μία πιο ευχάριστη δραστηριότητα.

Της Μαρίας Κώστα Ζώτου, Ειδική Παιδαγωγός, MSc

Εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

www.eidikidiapaidagogisi.gr