Σχ.χρ. 2021- 22: Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς

Οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας ανακοινώνουν την έναρξη αιτήσεων εγγραφών για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για νέα σχολική χρονιά 2021-22.

Επικοινωνήστε με τον Δήμο σας ώστε να ενημερωθείτε για το πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την δική σας περιοχή.

2021 -2022 Τι ισχύει για την εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθµούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 µηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στους µικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, από 6 µηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

Α. Έντυπα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών:

 • Αίτηση εισαγωγής συμπληρωμένη από τους γονείς του παιδιού.
 • Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο, συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
 • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και περί καταβολής των τροφείων .
 • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην περίπτωση μη κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης
 • Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

Β. Άλλα δικαιολογητικά:

 • Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2021 που αφορά εισοδήματα
  έτους 2020. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί φορολογική
  δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών της
  επιδημίας του κορωνοϊού, τότε δύναται να προσκομιστεί εκκαθαριστικό
  εφορίας για τα εισοδήματα έτους 2019, ώστε να μοριοδοτηθεί αντίστοιχα η
  αίτηση του δυνητικά ωφελουμένου. Βεβαίως, το ύψος των τροφείων θα
  προσδιοριστει άμα την έναρξη της περιόδου, κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2021,
  με προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα 2020. Σε
  περίπτωση ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, προσκομίζονται
  αμφότερες
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση εργασίας γονέων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εργασίας ή ανεργίας.
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ η οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κατοικία στο Δήμο

Περαιτέρω μπορεί κάποιος δήμος να ζητήσει και επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών και ως εκ τούτου συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση της ανακοίνωσης του κάθε δήμου