Σχ. χρονιά 2019 – 2020: Τι ισχύει για την παράλληλη στήριξη και τη συνεκπαίδευση

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έγκριση παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών, για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για την παράλληλη στήριξη

1. Αίτηση του/της κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής κατά το σχολ. έτος 2019-2020, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται τις μέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι και τη Δευτέρα 21η Οκτωβρίου 2019 . 

Για τα αιτήματα που αφορούν στην Α/θμια Εκπ/ση υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 20/6/2019 και εκ νέου από την 01-09-2019 έως και την 21η Οκτωβρίου 2019. 

Για τα αιτήματα που αφορούν στην Β/θμια Εκπ/ση υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 25/6/2019 και εκ νέου από την 01-09-2019 έως και την 21η Οκτωβρίου 2019.

2.Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΣΥ σε ισχύ, ή της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του μαθητή και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής.

3. Ανανέωση του τμήματος της ισχύουσας γνωμάτευσης που αφορά στην εισήγηση – πρόταση για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από το οικείο ΚΕΣΥ, κατόπιν αίτησης του γονέατο οποίο εισηγείται αναλόγως και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθήτριας (ισχύει μόνο στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση της παράλληλης στήριξης).

4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει το Σεπτέμβριο του 2019, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

5. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο στο ακόλουθο αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ