Σχολείο της Αθήνας προσφέρει κοινωνικό έργο, συγκεντρώνοντας φάρμακα για το Κοινωνικό Ιατρείο

Μια σπουδαία πρωτοβουλία μάθαμε ότι διοργανώνει το 40o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και πιστεύουμε ότι αξίζει τόσο να την προβάλλουμε όσο και να παρακινήσουμε και άλλα σχολεία να κάνουν κάτι αντίστοιχο.

Όπως ενημερωθήκαμε στο σχολείο μέχρι και τις 22 Μαρτίου θα συγκεντρώνονται φάρμακα προκειμένου να δοθούν για την ενίσχυση του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου Αλληλεγγύης Αθηνών. Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθηνών το οποίο λειτουργεί σε εθελοντική βάση, παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη και φροντίδα υγείας σε ανασφάλιστους πολίτες.

Δείτε το post του σχολείου