Τα παιδιά μαθαίνουν την προπαίδεια με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο (φύλλα εργασίας)

Η προπαίδεια δυσκολεύει όλους τους μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Δημοτικού και είναι ένα από τα κεφάλαια στα Μαθηματικά που τα παιδεύει πολύ. Βρήκαμε και μοιραζόμαστε μαζί σας έξυπνες και διασκεδαστικές δραστηριότητες για την εκμάθησή της.

Μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο και στο σπίτι σε συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία και είναι κατάλληλα για παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Αν και το δικό σας παιδί βρίσκεται τώρα σε αυτή τη διαδικασία, είναι βέβαιο ότι τα παρακάτω φύλλα εργασίας θα κάνουν την επανάληψη της προπαίδειας… παιχνίδι!

Εδώ θα βρείτε τα παιχνίδια της προπαίδειας