Θα παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές και στις διακοπές του Πάσχα

Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε πως δύναται να παρέχεται σε προαιρετική βάση εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια των δύο επερχόμενων εβδομάδων (διακοπές Πασχα), με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη 14 Απριλίου έως και Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου.