Τι είναι ο έπαινος προσωπικής βελτίωσης που θα απονέμεται από φέτος για πρώτη φορά στους μαθητές

Μια νέα μορφή αριστείας θα απονέμεται εφεξής στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση του κ. Κώστα Γαβρόγλου. Μέχρι σήμερα ξέραμε τα Αριστεία Προόδου για τους αριστούχους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου “άριστα” και τα Βραβεία Προόδου για τους μαθητές που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή “εξαιρετική.

Τι είναι ο Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης

Από φέτος όμως, εισάγεται και ο θεσμός του “Επαίνου Προσωπικής Βελτίωσης” που θα απονέμεται σε μαθητές που έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά την παιδαγωγική συνεδρίαση των αποτελεσμάτων στο τέλος του διδακτικού έτους. Με τον τρόπο αυτό επιβραβεύεται και η προσπάθεια μαθητών οι οποίοι δεν συγκέντρωσαν κατ’ ανάγκην υψηλή βαθμολογία, κατάφεραν όμως να σημειώσουν σημαντική βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους

Επιπλέον, στους μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται Ειδικός Έπαινος.

Η απονομή των αριστείων και βραβείων προόδου και των επαίνων προσωπικής βελτίωσης θα χορηγείται στους αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου κατά την Εορτή της Σημαίας, η οποία εορτάζεται στο πλαίσιο της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου.

Αυτοί είναι οι Έπαινοι που λαμβάνουν οι μαθητές