Τι είναι το Lapbook; Δείτε πώς η νέα τάση εκμάθησης των σχολικών μαθημάτων βοηθά τα παιδιά!

Το  lapbook αποτελεί ένα πρωτότυπο, διαδραστικό, δημιουργικό βιβλιαράκι,  που περιλαμβάνει διπλωμένα αρχεία με τέτοιο τρόπο ώστε να χωρά στα χέρια των παιδιών.

Σε αυτούς τους διαδραστικούς φακέλους παρουσιάζονται τόσο διάφορα γραμματικά φαινόμενα (π.χ. οι καταλήξεις των ρημάτων) όσο και θέματα ιστορίας, θρησκευτικών, φυσικής, όπου παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά τις βασικές πληροφορίες της υπό μελέτης ενότητας. Μπορούν, όμως, να αξιοποιηθούν και στα Μαθηματικά π.χ. αναλύοντας την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και μαθηματικών εννοιών. Γενικά η θεματολογία είναι μεγάλη και μπορούν να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι  φαντασία και δημιουργική διάθεση!

Από τι αποτελείται ένα lapbook;

Το lapbook αποτελείται από έναν χάρτινο φάκελο Α4 ή έναν φάκελο αρχείων που ανοίγοντάς το βλέπουμε διάφορους γραφικούς οργανωτές σε διάφορες μορφές, χρώματα, μεγέθη, τα οποία αναδιπλώνονται και -ανάλογα με το θέμα που μελετάμε- μετατρέπεται σε ένα μικρό, ελκυστικό βιβλίο για τα παιδιά.

Το κάθε lapbook είναι μοναδικό και υποστηρίζει τον κάθε στόχο εξατομικευμένα λαμβάνοντας πάντα υπ’όψιν την ηλικία του μαθητή και το περιεχόμενο που θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Ακόμη, η κατασκευή ενός lapbook είναι ιδιαίτερα εύκολη, οπότε μπορούν να το κατασκευάσουν οι γονείς με τη βοήθεια των παιδιών τους.

Ποια είναι, όμως, τα οφέλη των lapbooks στη μαθησιακή διαδικασία;

  1. Αρχικά τα lapbooks είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά καθώς χρησιμοποιούνται πολλά χρώματα και σχήματα.
  2. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται μέσω ποικίλων γραφικών οργανωτών με στόχο την καλύτερη απομνημόνευση του θέματος που αναλύεται και, το πιο σημαντικό είναι, ότι όλες οι πληροφορίες εμφανίζονται συγκεντρωμένες.
  3. Τα παιδιά μπορούν να εστιάσουν την προσοχή με μεγαλύτερη επιτυχία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο θέμα που μελετούν.
  4. Το lapbook μπορεί να ερμηνευτεί και ως μία μορφή μνημονικής τεχνικής, ενισχύοντας τα παιδιά με θέματα μνήμης και γενικά με μεταγνωστικές δυσκολίες.
  5. Μέσω της εμπλοκής των παιδιών στη διαμόρφωση ενός lapbook προάγεται η δημιουργική σκέψη και η φαντασία τους.
  6. Τέλος, είναι ένα εργαλείο, στο οποίο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να επανέρχονται και να θυμούνται τις πληροφορίες τις οποίες είχαν διδαχθεί παλαιότερα, κάνοντας μία γρήγορη επανάληψη.

Της Μαρίας Κώστα Ζώτου, Ειδική Παιδαγωγός, MSc
Εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
xarismatikapaidia.gr