Τι θα γίνει με τα δίδακτρα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων; Πότε δεν πληρώνουν οι γονείς

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών αναφορικά με το πώς θα γίνει η καταβολή των διδάκτρων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, αθλητική, πολιτιστική εκπαίδευση και γενικότερα κάθε είδους εκπαιδευτική υποστηρικτή δραστηριότητα.

Επειδή πολλοί γονείς μας ρωτούν τι θα γίνει με τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, σας παραθέτουμε αναλυτικά τι ορίζει η εγκύκλιος ώστε να ξέρετε πώς να χειριστείτε τις οικονομικές σας υποθέσεις.

Ποιες Δομές και Υπηρεσίες καλύπτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Προσχολική εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τεχνική και Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

Πολιτιστική εκπαίδευση

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Επιχειρήσεις-εργοδότες εμπίπτουν στις διατάξεις χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού εφόσον έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής.

Ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως

1. Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες κ.λπ., από τους εργοδότες – επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.

2. Περαιτέρω, εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων, να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου, κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης/τηλεκατάρτισης.

3. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση στο ακόλουθο αρχείο ΦΕΚ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ