Τι θα γίνει με τις απουσίες που “φορτώθηκαν” πολλά παιδιά λόγω προβλημάτων στην τηλεκπαίδευση;

Οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2020-21 αναφέρει η εγκύκλιος που υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή.

Παράπονα από πολλούς μαθητές για τις απουσίες που “φορτώθηκαν” λόγω τηλεκπαίδευσης

Λόγω της παρατεταμένης υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης γίναμε δέκτες παραπόνων και καταγγελιών από γονείς ότι τα παιδιά τους “φορτώθηκαν” με απουσίες καθώς λόγω προβλημάτων συνδεσιμότητας είτε δεν μπορούσαν να μπουν στην πλατφόρμα Webex είτε έμπαιναν αλλά το σύστημα τους “πέταγε εκτός” και έχαναν το μάθημα. Όπως είχε διευκρινιστεί εξαρχής οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κρατούν παρουσιολόγιο και να καταγράφουν τις απουσίες σε ένα ημερήσιο δελτίο και να τις συνυπολογίζουν στο γενικό σύνολο των απουσιών.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε μια εγκύκλιο -για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια- με την οποία γνωστοποιούσε ότι «η καταχώριση των απουσιών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξετασθεί κατά το τέλος του Β’ τετραμήνου».

Φτάνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, που για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια (πλην της Γ Λυκείου) ολοκληρώνεται στις 11 Ιουνίου, είναι γεγονός ότι πολλοί μαθητές έχουν πολλές απουσίες με αποτέλεσμα να διακυβεύεται πιθανή επαναφοίτηση στην ίδια τάξη.

Με τη σημερινή εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας “λύνει” τα χέρια των Διευθυντών των σχολείων και εκπαιδευτικών να μην αφήσουν στην ίδια τάξη κανέναν μαθητή λόγω απουσιών, εκτός ακραίων περιπτώσεων. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, μετά από εξέταση των απουσιών για κάθε μαθητή, έχουν το δικαίωμα να μη προσμετρήσουν τις απουσίες των μαθητών που δεν έγιναν με δική τους ευθύνη ,κατά τη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους, αλλά εξαιτίας αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, όπως στην τηλεκπαίδευση διακοπή ρεύματος, έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού, κακή σύνδεση ίντερνετ κλπ.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ