Υποχρεωτική χρήση μάσκας και στα διαλείμματα των φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλώσσών

Η πληροφορία που έγινε γνωστή σήμερα νωρίς το πρωί ότι η κυβέρνηση πήρε την απόφαση για υποχρεωτική χρήση μάσκας και στα διαλείμματα των μαθητών στα σχολεία που ανήκουν στις “πορτοκαλί” και “κόκκινες” περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο λόγω κορωνοϊού επιβεβαιώθηκε και αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία θα θεσπίζονται τα νέα προληπτικά μέτρα.

Διευκρινίζεται ότι η χρήση μάσκας απαγορεύεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική και στα διαλείμματα των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών των περιοχών που ανήκουν στην κατηγορία 3 και 4 κινδύνου (ήτοι πορτοκαλί και κόκκινες).

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από την Επιτροπή των Επιστημόνων οδηγίες για αποστολή προς τα σχολεία όλης της χώρας σχετικά με τα “διαλείμματα μάσκας” που μπορούν να τηρούν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τι θα ισχύσει για τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια

Για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα ισχύει για τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επίπεδο 4 μόνο η τηλε-εκπαίδευση για τα θεωρητικά μαθήματα και αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις (σ.σ. οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν όπως το υπόλοιπο δημόσιο του Νομού).

Για τις περιοχές με επίπεδο 3 θα ισχύσει η υποχρεωτική χρήση μάσκας  και διδασκαλία με φυσική παρουσία εφόσον ο αριθμός  των εγγεγραμμένων φοιτητών  ανέρχεται κατ ανώτατο όριο έως  50 για τις διαλέξεις και διδασκαλία με φυσική παρουσία για εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και φροντιστηριακά μαθήματα σε ομάδες φοιτητών (κάθε ομάδα αριθμεί έως  30 άτομα).

Ποιες είναι οι “πορτοκαλί” και ποιες οι “κόκκινες” περιφερειακές ενότητες

Ειδικότερα η ΚΥΑ ορίζει τα εξής:

«Οι Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Λέσβου, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Νήσων Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιά, Κέας – Κύθνου, Ζακύνθου, Αχαΐας, Σάμου, Μυκόνου, Θήρας, Ηρακλείου, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Σερρών εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (υψηλό).

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς εντάσσονται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό). Από τις αντίστοιχες προβλέψεις του τέταρτου επιπέδου προληπτικών μέτρων του σημείου 8 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α’ Μέρους εξαιρούνται τα σχολεία και οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, η λειτουργία των οποίων συνεχίζεται κανονικά με την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους αυτών και στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και εξακολουθεί να διέπεται από τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020(Β’3780)και120126/ΓΔ4/30.9.2020(Β’3882)κοινές υπουργικές αποφάσεις,όπως ισχύουν.  Ως προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ισχύουν οι προβλέψεις του σημείου 9 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α’ Μέρους για το τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό).».

Δείτε το ΦΕΚ ΦΕΚ ΠΕΡΙΟΧΕς ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ