Ανακαλείται από την ελληνική αγορά πιστολάκι μαλλιών για λόγους ασφαλείας

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης των στεγνωτήρων μαλλιών, κατασκευής GA.MA, μοντέλων GH3535 DIVA CERAMIC και GH3536 DIVA CERAMIC ION 3D, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανίας Νομοθεσίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4072/12 (Α΄86) και των άρθρων 5, 6 και 8 της κ.υ.α. Ζ3/2810/2014 (Β’ 1885).

Το πρόγραμμα αφορά την προληπτική ανάκληση των στεγνωτήρων μαλλιών, ιταλικής κατασκευής της εταιρείας GA.MA, μοντέλων GH3535 DIVA CERAMIC (84 τεμάχια) και GH3536 DIVA CERAMIC ION 3D (93 τεμάχια), που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά από το 1/9/2018 έως 30/1/2019, με αριθμό lot 053-31/1/18, 053-01/02/18.

Αυτό είναι το πιστολάκι μαλλιών που ανακαλείται

Η ανάκληση οφείλεται στην ύπαρξη ενός ελαττωματικού εξαρτήματος σε έναν περιορισμένο αριθμό στεγνωτήρων μαλλιών, η οποία ενδέχονταν να προκαλέσει παύση της λειτουργίας της συσκευής, κατόπιν διακοπής φτερωτής στην περίπτωση τριβής με το κάλυμμα.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία αναφορά βλάβης, περιορισμένης έκτασης, η οποία δεν προκάλεσε ζημίες, πλην όμως η εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, προληπτικά ανακάλεσε όλη τη σειρά στεγνωτήρων GA.MA Italy, μοντέλων GH3535 DIVA CERAMIC (84 τεμάχια) και GH3536
DIVA CERAMIC ION 3D (93 τεμάχια), που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά από το 1/9/2018 έως 30/1/2019, με αριθμό lot 053-31/1/18, 053-01/02/18.

Η εταιρεία ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι τα περισσότερα από τα άνω τεμάχια – πλην 35 τεμαχίων για τα οποία έχει γίνει ήδη η σχετική επαφή , ώστε να απόσχουν από τη χρήση τους οι χρήστες και να προβούν σε διαδικασίες επιστροφής τους – έχουν ήδη επιστραφεί από τους τελικούς καταναλωτές, διαμέσου του δικτύου, κατόπιν των ενεργειών, στις οποίες προέβη η εταιρεία, για την ανάκληση και την επιστροφή τους, ήδη από την 5/3/2019.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής των προϊόντων που έχουν προμηθευτεί παρακαλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΣΑΠΦΟΥΣ 7-9 ΑΘΗΝΑ – 10553
ΤΗΛ: 210-3737000 – ΦΑΞ: 210-3737147
EMAIL: zinfo@zazopoulossa.gr

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατώντας εδώ