Άσκηση με πινέζες και λαστιχάκια για παιδιά με Δυσλεξία

Μία από τις δυσκολίες που κυρίως εμφανίζουν τα άτομα με δυσλεξία είναι η ελλιπής φωνημική συνειδητότητα. Ως δεξιότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ότι οι λέξεις αποτελούνται από μικρότερες μονάδες ήχου (συλλαβές, φωνήματα) τις οποίες μπορεί και να χειρίζεται. Σε αυτό το κομμάτι τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν ελλείψεις, με αποτέλεσμα δυσκολία στην ανάγνωση και στο γραπτό λόγο.

Μία από τις πιο απλές δραστηριότητες φωνημικής επίγνωσης είναι η εξάσκηση στην ομοιοκαταληξία. Εκεί το δυσλεξικό παιδί αναγκάζεται να στρέψει την προσοχή του στο πώς ηχεί η λέξη και όχι στο νόημα της, δίνοντας βαρύτητα σε ένα μόνο μέρος της (κατάληξη).

Μια άσκηση ομοιοκαταληξίας για τα δυσλεξικά παιδιά είναι και η παρακάτω, η οποία εμπεριέχει και εξάσκηση στη λεπτή κινητικότητα.

Υλικά: ένα κομμάτι φελιζόλ, πινέζες, λαστιχάκια

Άσκηση: Γράφετε σε δύο στήλες, ανακαταμένες λέξεις που ανά ζευγάρι ομοιοκαταληκτούν. Καρφώνετε τις πινέζες στο φελιζόλ, δίπλα στις λέξεις. Το παιδί διαβάζει τις λέξεις και ενώνει περνώντας τα λαστιχάκια στα σωστά ζευγάρια.

Tip: Οι παραλλαγές της άσκησης μπορούν να γίνουν με όλες τις δραστηριότητες φωνημικής επίγνωσης, π.χ. στη μια στήλη λέξεις, στην απέναντι οι ίδιες με αναγραμματισμούς (π.χ. ζάρι-ρίζα).

Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών/Δυσλεξίας
E-mail: amitrakaki@gmail.com
dyslexiaathome.blogspot.gr