Αυτά είναι τα σχολεία που θα έχουν φέτος κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο

Το μέτρο του σχολικού ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού θα συνεχίσει να ισχύει και την ερχόμενη σχολική χρονιά στο δημόσια σχολεία της χώρας, αποδεικνύοντας τον πολύτιμο ρόλο των ειδικών αυτών στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται τακτικά στο σχολικό περιβάλλον.

Τα σχολεία που θα έχουν φέτος ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό

Έτσι, ανακοινώθηκαν πρόσφατα οι σχολικές μονάδες στις οποίες καθορίστηκε η τοποθέτηση Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 καθώς και ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23.

Δείτε παρακάτω αν περιλαμβάνεται σε αυτές και το δικό σας σχολείο:

Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30.

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.