Δυο ενδιαφέρουσες ομιλίες με θέματα που αφορούν τον σύγχρονο έφηβο έρχονται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη (15 & 22/2)

Ο επιτυχημένος κύκλος ομιλιών “Η εφηβεία στο επίκεντρο”, που διοργανώνουν οι εκδόσεις Πορφύρα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, προσεγγίζοντας θέματα που άπτονται της  ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των εφήβων συνεχίζεται με τις δύο τελευταίες ομιλίες που θα λάβουν χώρα το Σάββατο 15 και 22 Φεβρουαρίου.

Στο σχολείο και τις συνολικές ανάγκες των παιδιών που αναδεικνύονται κρίσιµες για την ψυχική τους υγεία, καθώς και στην µακροπρόθεσµη επίδραση των βρεφικών και πρώτων παιδικών εµπειριών εστίασαν οι εισηγητές στις δύο πρώτες συναντήσεις της διοργάνωσης «Μέσα απ’ τα µάτια των εφήβων».

O φετινός κύκλος οµιλιών πραγµατοποιείται µ’ αφορµή την έκδοση του βιβλίου των Lori Desautels και Michael McKnight, «Τα Μάτια ∆εν Σωπαίνουν Ποτέ: Παρακολουθώντας τη συµπεριφορά των πιο δύσκολων µαθητών µας» (Eyes Are Never Quiet: Listening Beneath the Behaviors of Our Most Troubled Students) από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη (Ιανουάριος 2020).

Επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς: Σπύρος Κασιμάτης, Εκπαιδευτικός και σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου: «Πως στηρίζουν οι ενήλικες το παιδί που θρηνεί – το σπίτι»

Η τρίτη κατά σειρά συνάντηση έχει προγραµµατιστεί για το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και είναι αφιερωµένη σε µια πολύ δύσκολη συνθήκη, η οποία όµως είναι απόλυτα συνυφασµένη µε τη ζωή: Στο θάνατο και τη διαχείρισή του, τόσο από την πλευρά της οικογένειας, όσο και του σχολείου.

Ποια θέματα θα συζητηθούν

– Όλγα Μεταλληνού, Ψυχολόγος, Σύµβουλος Παιδικού Πένθους, Συνεργάτης στη «Μέριµνα»:

Ο θάνατος υπάρχει στη ζωή των παιδιών, με αποτέλεσμα να είναι εξοικειωμένα με την έννοια του θανάτου πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα αναλύσουμε τους τρόπους που αντιλαμβάνονται τα παιδιά το θάνατο καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την κατανόηση. Επίσης θα εξηγήσουμε πως ο θάνατος επηρεάζει με μοναδικό τρόπο τα παιδιά, όταν η απώλεια αφορά οικείο τους πρόσωπο καθώς εγείρει μια διεργασία θρήνου. Θα δούμε ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του παιδιού που θρηνεί και πως στηρίζει ΤΟ ΣΠΙΤΙ δηλαδή οι σημαντικοί ενήλικες αυτήν την διεργασία.

«Πως στηρίζουν οι ενήλικες το παιδί που θρηνεί – το σχολείο»

– Ελευθερία Ράλλη, Ψυχολόγος, Σύµβουλος παιδικού πένθους, Συνεργάτης στη «Μέριµνα»:

Ο θάνατος και η σοβαρή ασθένεια είναι θέματα που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν στην τάξη τους κατά την διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, Το σχολείο είναι ένα σταθερό πλαίσιο για τα παιδιά την περίοδο που μέσα από την απώλεια βιώνουν πολλαπλές αλλαγές στη ζωή τους. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα συζητηθεί με ποιο τρόπο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τα παιδιά; Καθώς και ποιες είναι οι προσδοκίες των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής τους;

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου: «Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας µε την προσέγγιση της Εικαστικής Θεραπείας. Μια δοκιµή µε µικρούς εφήβους µέσα στο σχολείο»

Κόντη Μαίρη, Εικαστικός, επί πτυχίω εικαστική ψυχοθεραπεύτρια,
Καθηγήτρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Η Εικαστική Θεραπευτική Παρέµβαση, µε κατάλληλα µελετηµένες και στοχευµένες δραστηριότητες µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά σε θέµατα που αφορούν όχι µόνο στην ακαδηµαϊκή αποτελεσµατικότητα, αλλά και (κυρίως) στον αυτοέλεγχο της συµπεριφοράς του µαθητή, όπως και σε θετικές σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές όσο και µε το δάσκαλο. Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης παρέµβασης έγκειται στο ότι παραµένει άµεσα συνδεδεµένη µε τη σχολική πραγµατικότητα του µαθητή, ακριβώς στο χώρο δηλαδή στον οποίο ενδεχοµένως συµβαίνουν οι «εγκλωβισµοί» ή οι «κρίσεις», όλα εκείνα τα «δύσκολα» συναισθήµατα τα οποία ο έφηβος πολλές φορές αδυνατεί να εκφράσει ή τα εκφράζει µε ένταση και παρορµητικότητα. Η εικαστική πρακτική, όσο και η συζήτηση που την ακολουθεί λειτουργούν εν τέλει ως το προστατευτικό δοχείο µέσα στο οποίο επιτρέπεται συµβολικά να εκφραστεί ή να εκτονωθεί εικαστικά µια σύγκρουση.

«Συναισθηματικές πτυχές της μάθησης και η περιέχουσα λειτουργία του/της εκπαιδευτικού»

Ντάβου Μπετίνα, CPsychol, AFBPsS
Καθηγήτρια Ψυχολογίας,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι νοητικές διεργασίες και τα αποτελέσµατά τους (η προσοχή, η κατανόηση, η συγκρότηση της γνώσης, η µάθηση) επηρεάζονται από τα συναισθήµατα που φέρουν µαζί τους ο µαθητής, η µαθήτρια, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες τους, από τα συναισθήµατα που γεννιούνται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης, καθώς και από το γενικότερο συναισθηµατικό κλίµα που επικρατεί σε µικρο- και µακρο-επίπεδο (από τη σχολική τάξη έως την ευρύτερη κοινωνία). Με άλλα λόγια, η µάθηση είναι µια διαδικασία βαθύτατα συναισθηµατική και σχεσιακή. Για να κατανοήσουµε τη σκέψη και τη συµπεριφορά κάθε µαθητή ή µαθήτριας, χρειάζεται να παρατηρήσουµε και να αφουγκραστούµε τα συναισθήµατα µε τα οποία ο ίδιος ή η ίδια φορτίζει την µαθησιακή διαδικασία και την κατάκτηση της γνώσης, στο πλαίσιο των σχέσεών του/της µε τους δασκάλους, τους γονείς, τους συνοµηλίκους του/της. Στην οµιλία αυτή θα διερευνήσουµε τα συναισθήµατα που είναι εγγενή στη µάθηση και στην παιδαγωγική σχέση και θα εξετάσουµε την «περιέχουσα» λειτουργία του/της εκπαιδευτικού, ως ενός σηµαντικού για τη ζωή του παιδιού και του εφήβου, ο οποίος µπορεί να αφουγκραστεί, να εντοπίσει, να συναισθανθεί και να αντέξει τα «δύσκολα» συναισθήµατα του µαθητή, µεταβολίζοντας τα και προσδίδοντάς τους νόηµα, ώστε η µαθησιακή δυνατότητα να αποδεσµευτεί από το βάρος τους και να αναπτυχθεί.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις ομιλίες

Εισιτήρια: 10 € (γενική είσοδος), 5 € (μειωμένο), 30 € (ενιαίο για όλο τον κύκλο),

15 € (μειωμένο για όλο τον κύκλο)

Προπώληση: Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη

Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα, τηλ..: 210 3611206

Ώρες διεξαγωγής: 18:00-20:00

Το Infokids.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του κύκλου ομιλιών 

Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη,

Β. Σοφίας 9 &Μέρλιν 1,

210 3611206