“Είμαι έγκυος και θα γεννήσω σε ιδιωτικό μαιευτήριο – Πώς θα μετακινηθώ αφού υπάρχει απαγόρευση;”

Χθες, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού τις ημέρες του Πάσχα.

Ανάμεσα στα άλλα μέτρα, διαβάζουμε το παρακάτω, το οποίο εγείρει πολλές ανησυχίες στους πολίτες και περιμένουμε όλοι άμεσα μια απάντηση: “Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.”

Τα νέα μέτρα θα ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Ένσταση των γιατρών

Ο ΙΣΑ ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις σε όλες τις ιδιωτικές δομές υγείας και να επαναδιατυπωθεί η σχετική ΚΥΑ.

Ο ΙΣΑ ενημερώθηκε από τα μέλη του για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στην παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών η σημερινή κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, που αφορά τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οποία, η μετακίνηση για λόγους υγείας περιορίζεται μόνον προς τις δημόσιες δομές υγείας ως τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης: Γυναίκες αναφέρουν αλλαγές στην περίοδό τους μετά το εμβόλιο κατά του Covid-19

Η απόφαση αυτή αφενός εγείρει νομικά ζητήματα αναφορικά με την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής αφετέρου δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια σε ασθενείς που κάνουν θεραπείες σε ιδιωτικές δομές όπως χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες κ.τ.λ και σε έγκυες που έχουν προγραμματίσει να γεννήσουν σε ιδιωτικά μαιευτήρια.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι ιδιωτικές δομές υγείας και οι ιδιώτες γιατροί έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους και ζητεί να επιτραπούν οι μετακινήσεις στις ιδιωτικές δομές υγείας μετά από γνωμάτευση ελευθεροεπαγγελματία ιατρού προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών.