Είναι το παιδί μου έτοιμο για να γραφτεί στην Α΄ Δημοτικού;

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά και για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προσχολικής αγωγής, έρχεται στο πρόσκηνιο το ζήτημα της σχολικής ετοιμότητας. Με τον όρο “σχολική ετοιμότητα” υποδηλώνεται η ωριμότητα (σωματική, πνευματική- γνωστική- συναισθηματική-κοινωνική) που έχει ένα παιδί και ορίζει αν είναι έτοιμο για να φοιτήσει στην Α Δημοτικού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αποτελεί σύνθετη λειτουργία που προϋποθέτει επιμέρους ετοιμότητες όπως:

• Γνωστική

• Γλωσσική

• Γραφική

• Κινητική

• Συναισθηματική και Κοινωνική ετοιμότητα.

Με απλά λόγια εκφράζει όσα πρέπει να ξέρει και να κάνει ένα παιδί προκειμένου να έχει μία καλή αρχή και να φοιτήσει ομαλά στο σχολείο. Σημαίνει δυνατότητα να δεχθεί νέες γνώσεις σε δομημένο πλαίσιο και με καθορισμένο ρυθμό. Οι δεξιότητες που χρειάζονται για μια επιτυχή φοίτηση, δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα παιδιά. Συνεπώς, δεν είναι όλα τα παιδιά έτοιμα να πάνε Α’ Δημοτικού λίγο πριν ή αφού έχουν συμπληρώσει τα 6 χρόνια.

Αν και το δικό σας παιδάκι ετοιμάζεται για τη μετάβασή του στο μεγάλο σχολείο καλό θα είναι να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν και κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις μαθησιακές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί η φοίτηση στην Α Δημοτικού.  Η εγκαιρη διάγνωση από τους ειδικούς παιδαγωγούς και η πρώιμη παρέμβαση θα βοηθήσουν το παιδί και θα το προστατέψουν από την σχολική αποτυχία, η οποία θα προκαλούσε δευτερογενώς ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και προβληματική συμπεριφορά και κυρίως, θα του στερούσε τη χαρά της γνώσης.

Το Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας το κάνατε;

Στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών δημιουργήθηκε ένα Ανιχνευτικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας (Α’ Τεστ). Σταθμίστηκε σε πληθυσμιακό δείγμα 2.000 παιδιών (5-6 χρόνων) που παρακολουθούσαν 50 δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αθήνας. Το τεστ δεν μετρά το I.Q. ούτε βάζει κάποια διάγνωση. Συνιστάται να γίνεται σε όλα τα παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, λίγο πριν από την έναρξη της φοίτησής τους στην Α’ δημοτικού. Ιδανικός χρόνος θεωρείται ο Απρίλιος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύντομης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά που βαθμολογούνται με οριακά σκορ. Ελέγχει 4 πρακτικές και 4 λεκτικές ικανότητες, ενώ διαθέτει δύο συμπληρωματικές κλίμακες που ελέγχουν την υπερκινητικότητα και το επίπεδο προσοχής του παιδιού. Η διάρκεια εφαρμογής του είναι 10 λεπτά. Η βαθμολόγησή του γίνεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εάν το παιδί δεν το περάσει, πρέπει να παραπεμφθεί για λεπτομερή έλεγχο, για να καλύψει τις δυσκολίες του πριν ξεκινήσει το δημοτικό σχολείο. Το τεστ γίνεται στο Νοσοκομείο Παίδων, καθώς και από παιδίατρους και ειδικούς θεραπευτές, που μπορεί να βρει κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atest.gr.

…Αν δεν το κάνατε μπορείτε ακόμα να δοκιμάσετε αυτό της Πυξίδας Γνώσης

Η Πυξίδα Γνώσης έχει δημιουργήσει ένα δικό της τεστ σχολικής ετοιμότητας που περιέχει ερωτήσεις για ενδεχόμενες ενδείξεις δυσκολίων από τους 8 αναπτυξιακούς τομείς που ερευνώνται στην αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διάγνωση αλλά μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων που παραπέμπει σε ενδείξεις για πιθανές δυσκολίες. Το εν λόγω τεστ μπορείτε να το βρείτε εδώ

Αν τα τεστ δείξουν ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο τι γίνεται;

Σε περίπτωση έγκαιρου εντοπισμού, το παιδί ξεκινάει θεραπευτικό προγραμμα για την ανάπτυξη των αδύναμων δεξιοτήτων, ώστε να το βοηθήσουμε να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη νέα του σχολική χρόνια. Όμως, αν τα αδύναμα σημεία του παιδιού είναι πάρα πολλά και το χρονικό διάστημα δεν επαρκεί τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο της επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο.

Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι το παιδί έχει θέματα νοημοσύνης;

Όχι. Η σχολική ετοιμότητα και ο δείκτης νοημοσύνης δεν συνδέονται άμεσα.

Μέσω ποιας διαδικασίας γίνεται η επαναφοίτηση;

Η διαδικασία για την επαναφοιτηση γίνεται μέσω των ΚΕΔΔΥ που δίνει την επίσημη εντολή και χορηγεί την αντιστοιχη έγγραφη επίσημη απόφαση.

Για ποιο λόγο να γίνει επαναφοίτηση;

Η επανάληψη του νηπιαγωγείου μας δίνει μεγάλο χρονικό περιθώριο στη θεραπευτική παρέμβαση και την προετοιμασία του παιδιού για την επόμενη χρονιά.

Η επαναφοίτηση μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί;

Αν το παιδί λάβει την κατάλληλη ενημέρωση με τον κατάλληλο τρόπο, η επαναφοίτηση δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία του. Έντονο ψυχολογικό στρες για το παιδί παρατηρείται όταν φοιτά στην Α’ Δημοτικού και δεν έχει καλή σχολική ετοιμότητα. Τότε κατανοεί ότι δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις σχολικές του υποχρεώσεις ούτε στις προσδοκίες των γονιών του σχετικά με την σχολική του επίδοση. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε σχολική άρνηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απείθαρχη συμπεριφορά, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις και ακόμα σοβαρότερες ψυχολογικές συνέπειες. Μάθετε για την επαναφοίτηση εδώ.