Εκπ. Γείτονα: Προκήρυξη υποτροφιών για μαθητές που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο και στο IB DP

Τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα προκηρύσσουν Διαγωνισμό για τη χορήγηση ακαδημαϊκών υποτροφιών για το Σχολικό Έτος 2017-2018. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2017-18 θα φοιτήσουν σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, του Λυκείου και του ΙΒ DP.

Θα χορηγηθούν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) ακαδημαϊκές υποτροφίες:

Είκοσι (20) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθητές και μαθήτριες που, κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα φοιτήσουν στις Α’, Β’, Γ’ τάξεις του Γυμνασίου και στις Α’, Β’ τάξεις του Γενικού Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα: Δέκα (10) μαθητές/τριες (δύο σε κaθεμία από τις παραπάνω τάξεις) που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό θα έχουν έκπτωση 100% επί του κόστους των διδάκτρων. Δέκα (10) μαθητές/τριες (δύο σε κaθεμία από τις παραπάνω τάξεις), που θα καταλάβουν τις αμέσως επόμενες θέσεις στο διαγωνισμό θα έχουν έκπτωση 50% επί του κόστους των διδάκτρων.

Τέσσερεις (4) υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθητές και μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2017-18 θα φοιτήσουν στις τάξεις ΙΒ DP1, IB DP2 και στην Γ’ Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα: Δύο (2) μαθητές/τριες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό και θα φοιτήσουν στην Γ΄ τάξη του Λυκείου θα έχουν έκπτωση 100% επί του κόστους των διδάκτρων.Ένας (1) μαθητές/τρια που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό και θα φοιτήσει στην IB DP2 τάξη θα έχει έκπτωση 100% επί του κόστους των διδάκτρων.Ένας (1) μαθητής/τρια που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο διαγωνισμό και θα φοιτήσει στην IB DP1 τάξη θα έχει έκπτωση 100% επί του κόστους των διδάκτρων

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017 (17:00-21:00), στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ, στη Βάρη Αττικής. Αναλυτικές πληροφορίες και η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο διαγωνισμό βρίσκονται στη διεύθυνση http://geitonas.edu.gr. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο (τηλ. 210-9656200).