Ελληνική Pisa: Σε συντακτικό και Μαθηματικά οι χειρότερες επιδόσεις των μαθητών – Τι δήλωσε στο Ιnfokids η Κεραμέως

Ανακοινώθηκαν από το ΙΕΠ τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα  (Ελληνική Pisa), οι οποίες διενεργήθηκαν στις 18 Μαΐου 2022, σε 554 Σχολεία, Δημοτικά (ΣΤ’ τάξη) και Γυμνάσια (Γ’ τάξη), όλων των τύπων όλης της χώρας, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών.

Καλές επιδόσεις είχαν οι μαθητές στην ελληνική PISA, εκτός από τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο, όπου ένας στους δύο έδωσε λάθος απαντήσεις και το Συντακτικό, όπου τα «βρήκαν σκούρα» μαθητές Γυμνασίου και Δημοτικού.

Δείτε εδώ την αναλυτική στατιστική επεξεργασία.

Σε συντακτικό και Μαθηματικά οι χειρότερες επιδόσεις των μαθητών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, στους μαθητές δημοτικού στη Γλώσσα το 73% του συνόλου των απαντήσεων ήταν σωστές, αν και παρατηρήθηκαν προβλήματα στο Συντακτικό και στα Μαθηματικά το 66,5% έδωσε σωστές απαντήσεις. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι στη Γλώσσα το 57% του συνόλου των απαντήσεων ήταν σωστές για τους μαθητές γυμνασίου και στα Μαθηματικά το αντίστοιχο ποσοστό έφθασε το 45,4%, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς είχαν λάθος απάντηση.

Όσον αφορά στα θεματικά πεδία στη Γλώσσα, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Λεξιλόγιο» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «Γραμματική-Συντακτικό».

Στα Μαθηματικά, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «Επίλυση προβλημάτων». Αναφορικά με τις Περιφέρειες που βρίσκονται τα σχολεία που έλαβαν μέρος, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά σωστών απαντήσεων των μαθητών.

Αποτελέσματα Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα

Η Επιστημονική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής των εξετάσεων αυτής της μορφής στην Ελλάδα, οι οποίες διενεργήθηκαν στις 18 Μαΐου, σε 554 Σχολεία, Δημοτικά (ΣΤ’ τάξη) και Γυμνάσια (Γ’ τάξη), όλων των τύπων όλης της χώρας, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών. Στόχος των Εθνικών εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα είναι η διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες σε θέματα Γλώσσας και Μαθηματικών, σύμφωνα με τους στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα θέματα των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα ήταν διατυπωμένα, έτσι ώστε:

(α) να αναδείξουν ποιους από τους επιδιωκόμενους στόχους των ΠΣ επιτυγχάνουν σε υψηλότερο βαθμό οι μαθητές και οι μαθήτριες,

(β) να εντοπίσουν ποιους από τους στόχους δυσκολεύονται να επιτύχουν και

(γ) να προσδιορίσουν τις αιτίες στις οποίες δυνητικά οφείλονται οι εντοπιζόμενες δυσκολίες.

Στόχος των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα ήταν η αποτύπωση του βαθμού ανταπόκρισης στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες, και όχι η κατάταξη των μαθητών και των μαθητριών σε μία κλίμακα επιτυχίας. Για τον λόγο αυτό δεν υφίσταται βαθμολόγηση με άριστα και βάση, αλλά ποσοστά σωστών, μερικώς σωστών και λανθασμένων απαντήσεων.

Τα εξεταστικά δοκίμια είχαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τα δοκίμια (για την ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού και για τη Γ’ τάξη του Γυμνάσιου) αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις Γλώσσας και 20 ερωτήσεις Μαθηματικών.

Η μεγάλη αλλαγή στα διαγωνίσματα για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Οι ερωτήσεις ήταν κατανεμημένες σε τρία επίπεδα δυσκολίας

Κάθε ερώτηση συνοδευόταν από 4 πιθανές απαντήσεις, μία σωστή, μία μερικώς σωστή και δύο λανθασμένες. Τόσο η μερικώς σωστή, όσο και οι λανθασμένες εκφράζουν συγκεκριμένα είδη γνώσεων και δεξιοτήτων (ή λαθών, παρανοήσεων και ελλείψεων). Τα πρώτα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον στόχο των εξετάσεων, αποτυπώνουν ποσοστά σωστών/μερικώς σωστών και λανθασμένων απαντήσεων.

Στη συνέχεια, η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα υποβάλουν σχετικές προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

To "τσουνάμι" κρουσμάτων στα σχολεία φέρνει αλλαγές στο πρωτόκολλο για να κλείνει η τάξη

Συνοπτική περιγραφή πρώτων αποτελεσμάτων για το Δημοτικό σχολείο

Α. Στις εξετάσεις συμμετείχαν 261 Δημοτικά σχολεία και 4.830 μαθητές/μαθήτριες από όλη τη χώρα. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των σχολείων όλης της Ελλάδας και συμπεριλαμβάνονται αναλογικά μονοθέσια, ολιγοθέσια και πολυθέσιασχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, από όλες τις Περιφέρειες.

Νεοελληνική Γλώσσα

1ο επίπεδο (εντοπισμός πληροφοριών, εφαρμογή κανόνων, γνώση απλών γραμματοσυντακτικών φαινομένων και χειρισμός απλού λεξιλογίου)

2ο επίπεδο (επεξεργασία πληροφοριών, γνώση πιο απαιτητικών γραμματοσυντακτικών φαινομένων και χειρισμός λεξιλογίου μέτριας δυσκολίας)

3ο επίπεδο (ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση πληροφοριών, γνώση σύνθετων γραμματοσυντακτικών φαινομένων και χειρισμός απαιτητικού λεξιλογίου) 1

Σύνολο σωστών απαντήσεων 72,9 17,3%

Μαθηματικά

1ο επίπεδο (αναγνώριση βασικών μαθηματικών εννοιών, εκτέλεση απλών πράξεων και διαδικασιών, έως δύο, βημάτων)

Περιγραφή αποτελεσμάτων για το Γυμνάσιο

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 293 Γυμνάσια και 6.581 μαθητές από όλη τη χώρα.

Όσον αφορά στα θεματικά πεδία:

Στη Γλώσσα, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Λεξιλόγιο» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «Γραμματική-Συντακτικό».

Στα Μαθηματικά, τα υψηλότερα ποσοστά σωστών και μερικώς σωστών απαντήσεων εμφανίζονται στο πεδίο «Τρίγωνα, τετράπλευρα, σχέσεις & ιδιότητες» και τα χαμηλότερα στο πεδίο «Τετραγωνικές ρίζες, δυνάμεις».

Αναφορικά με τις Περιφέρειες που βρίσκονται τα σχολεία που έλαβαν μέρος, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά σωστών απαντήσεων των μαθητών.

H απίθανη ερώτηση μαθήτριας στην Νίκη Κεραμέως όταν επισκέφθηκε την τάξη της στην Κρήτη

Σε αποκλειστικές της δηλώσεις στο Ιnfokids.gr η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ερωτηθείσα για τη διεξαγωγή της ελληνικής PISA και τις επιδόσεις των μαθητών ανέφερε ότι ” Για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα χαράσσαμε εκπαιδευτική πολιτική χωρίς να έχουμε απτά, μετρήσιμα δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό, θεσπίσαμε και εφαρμόσαμε από φέτος τις διαγνωστικές εξετάσεις PISA, με στόχο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, να εντοπίσουμε εκπαιδευτικές ανάγκες και να βελτιώσουμε συνολικά την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Η προσπάθεια στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στη βάση στοιχείων για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα.”

Διαβάστε επίσης:

Βίκυ Καγιά – Μαρίνα Βερνίκου: Κάνουν μαζί διακοπές στη Σίφνο – Η φωτογραφία με τα 5 παιδιά τους

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Ι.Χ. “καρφώθηκε” σε στάση του ΟΑΣΘ – 3 παιδιά τραυματίες

Η 13χρονη Αναστασία αποκαλύπτει στη μαμά Κάτια Ζυγούλη τα μυστικά της ιππασίας (video)

Ο Δασκαλάκης κατέθεσε μηνύσεις για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση – Στρέφεται και κατά του γιατρού Ηλιάδη