Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκινά πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει φέτος για πρώτη φορά,Ειδικό Πρόγραμμα «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» για τους φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και συναφών τμημάτων άλλων ΑΕΙ.
Λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών και μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το Ίδρυμα αποφάσισε τη συνέχιση της προσφοράς του εν λόγω προγράμματος από τις 3 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Φεβρουαρίουμε ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις 1Φεβρουαρίου.Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία εκπαιδευτικό έργο.
Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο (2) Θ.Ε. που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θα οδηγήσει σε βεβαίωση που θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 30

Για περισσότερες πληροφορίες

Για να ενημερωθείτε για τις Προϋποθέσεις Εισαγωγής του Προγράμματος πατήστε εδώ.