Έρχονται επιπλέον προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία

Με δεδομένες τις υγειονομικές συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση των Δήμων με πρόσθετο προσωπικό καθαριότητας για τα σχολεία είχε υπογραμμίσει το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ και στο πλαίσιο αυτό ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα επιπλέον προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία το τρέχον σχολικό έτος, με στόχο την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 Τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατετέθη χθες βράδυ, ορίζει τα εξής:

«Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, με τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020, χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, σε αριθμό έως 20 % των εγκεκριμένων θέσεων με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔΓ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 απόφαση έγκρισης  , κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν.2527/1997 και οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των Δήμων. »

Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα βασικά αιτήματα των μαθητών στα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη είναι η στελέχωση των σχολικών μονάδων με επαρκές προσωπικό καθαριότητας καθώς η παρουσία τους είναι πιο απαραίτητη από ποτέ λόγω κορωνοϊού.

Σε 326 Δήμους 33,6 εκατ. για μισθοδοσία 9.474 σχολικών καθαριστριών

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται 33.642.800,00 ευρώ σε 326 Δήμους της Χώρας. Τα χρήματα δίνονται για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (9.474) ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-21, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020.