Γεν. Γρ. Βιομηχανίας: Αυτά είναι τα παιδικά προϊόντα και παιχνίδια που ανακαλούνται λόγω επικινδυνότητας από την αγορά

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει τις Κοινοποιήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 43η εβδοµάδα 2018 για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Πρόκειται για επικίνδυνα παιδικά προϊόντα, ρούχα και παιχνίδια που πωλούνται μέσω δημοφιλών ιστοσελίδων και ανακαλούνται για λόγους ασφαλείας.

Αυτά είναι τα παιδικά προϊόντα και παιχνίδια που ανακαλούνται

Κρεµάστρα πιπίλας µε κίτρινη αλυσίδα και πλαστικό, κίτρινο κλιπ σε
σχήµα κεφαλιού γάτας. Συσκευάζεται σε πλαστική σακούλα χωρίς ενδείξεις. Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω διαδικτύου (π.χ. µέσω AliExpress).

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Pacifier Clip Chain
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

Κίνδυνος: Πνιγµός, Εγκλωβισµός, Στραγγαλισµός, Ασφυξία

Η κρεµάστρα πιπίλας φέρει αλυσίδα, που είναι πολύ µακριά και µικρά
κοµµάτια µπορούν να σπάσουν από αυτήν. Ένα µικρό παιδί θα
µπορούσε να βάλει τα µικρά κοµµάτια ή το κλιπ στο στόµα του και
να πνιγεί. Η αλυσίδα µπορεί να προκαλέσει στραγγαλισµό και οι
τρύπες στους κρίκους θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εγκλωβισµό των δακτύλων του παιδιού. Η έλλειψη οπών εξαερισµού στο κλιπ θα
µπορούσε να νπροκαλέσει ασφυξία στο παιδί.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.

Απόσυρση του προϊόντος από την ιστοσελίδα AliExpress. Ενηµέρωση των καταναλωτών από τις Αρχές για τους κινδύνους

Κρεµάστρα πιπίλας

Μάρκα: Άγνωστη

Όνοµα: Pacifier Spring Soother Chain

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος Αριθµός

Κίνδυνος: Πνιγµός, Εγκλωβισµός, Στραγγαλισµός

Μικρά κοµµάτια µπορούν να σπάσουν από το προϊόν. Ένα µικρό παιδί θα µπορούσε
να τα βάλει στο στόµα και να πνιγεί. Επιπλέον, η τεντωµένη κρεµάστρα πιπίλας είναι πολύ µακριά και θα µπορούσε κα οδηγήσει σε κίνδυνο στραγγαλισµού. Επίσης,
το προϊόν έχει τρύπες, που µπορεί να οδηγήσουν σε εγκλωβισµό των δακτύλων του παιδιού. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12586.

Απόσυρση του προϊόντος από την ιστοσελίδα AliExpress. Ενηµέρωση των καταναλωτών.

∆ιογκούµενα παιχνίδια
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Άγνωστο
Τύπος/αριθµός µοντέλου:
Άγνωστος Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Κίνδυνος: Πνιγµός. Το προϊόν διογκώνεται σε µέγεθος σε ποσοστό
άνω του 50% όταν τοποθετείται σε νερό. Αν ένα µικρό παιδί βάλει
στο στόµα και καταπιεί τα µικρά παιχνίδια, αυτά θα µπορούσαν να
διογκωθούν, προκαλώντας θανατηφόρα απόφραξη του αναπνευστικού
συστήµατος ή εντερική απόφραξη. Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας Ασφάλειας Παιχνιδιών και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1.

Απόσυρση του προϊόντος από την ιστοσελίδα AliExpress. Ενηµέρωση των
καταναλωτών από τις Αρχές για τους κινδύνους.

Βρεφική πιπίλα

Μάρκα: Άγνωστη

Όνοµα: Baby Pacifiers Safe Food Grade

Κίνδυνος:Πνιγµός, Ασφυξία

Η πιπίλα είναι πολύ µικρή. Ένα µικρό παιδίθα µπορούσε να τη
βάλει στο στόµα και να πνιγεί. Επιπλέον, δεν φέρει τις απαιτούµενες
οπές εξαερισµού. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε ασφυξία.
Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1400.

Απόσυρση του προϊόντος από την ιστοσελίδα Wish. Ενηµέρωση των
καταναλωτών από τις Αρχές για τους κινδύνους.

Σετ ενδυµάτων για µικρά κορίτσια, αποτελούµενο από µία
ζακέτα µε κουκούλα και παντελόνι φόρµας. Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω διαδικτύου (π.χ. µέσω Wish).

Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Baby Clothes Tracksuit
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Κίνδυνος Στραγγαλισµός. Η ζακέτα φέρει κορδόνια στην περιοχή του
λαιµού. Τα κορδόνια θα µπορούσαν να παγιδευτούν κατά τη
διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων ενός παιδιού, προκαλώντας
στραγγαλισµό.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο 14682.

Απόσυρση του προϊόντος από την ιστοσελίδα Wish. Ενηµέρωση των καταναλωτών από τις Αρχές για τους κινδύνους


Συµπιεζόµενο παιχνίδι. Συµπιεζόµενη αρκούδα: καφέ χρώµα και
µυρωδιά σοκολάτας. Συσκευάζεται σε διάφανη, πλαστική σακούλα, χωρίς ενδείξεις
Μάρκα: Άγνωστη
Όνοµα: Super Cute 11CM
Squishy Brown Bear
Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος
Αριθµός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Kίνδυνος:  Πνιγµός, Ασφυξία. Λόγω του χαρακτηριστικού σχήµατος, χρώµατος και
µεγέθους, το προϊόν θα µπορούσε εσφαλµένα να θεωρηθεί ως τρόφιµο και η εξωτερική, πλαστική συσκευασία είναι πολύ λεπτή. Μικρά κοµµάτια
µπορούν να αποσπαστούν εύκολα από το παιχνίδι. Μικρά παιδιά θα µπορούσαν να τα βάλουν στο στόµα και να πνιγούν. Αν ένα παιδί παίζει µε τη συσκευασία, το πλαστικό θα µπορούσε να καλύψει το στόµα και τη µύτη, µπλοκάροντας
τους αεραγωγούς.

Απόσυρση του προϊόντος από την ιστοσελίδα Wish. Ενηµέρωση των
καταναλωτών από τις Αρχές για τους κινδύνους .

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC για τα
προϊόντα, που εµφανίζονται µε διαφορετική µορφή από
αυτή που θα έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια
των καταναλωτών, και της Οδηγίας Ασφάλειας Παιχνιδιών.

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατώντας εδώ