Γονείς, με αυτό το έγγραφο το παιδί Δημοτικού θα παρακολουθεί απευθείας τα μαθήματα από το σπίτι

Οι μαθητές Δημοτικού καλούνται να επιστρέψουν στα θρανία από την Δευτέρα 1η Ιουνίου εκτός από τα παιδιά που κατόπιν της υπεύθυνης δήλωσης των γονέων τους θα μείνουν σπίτι για λόγους υγείας είτε δικής τους είτε ατόμου που ζει μαζί τους στο.

Το Υπουργείο Παιδείας για τις περιπτώσεις μαθητών που δεν θα επιστρέψουν στα σχολεία δίνει τη δυνατότητα της ζωντανής αναμετάδοσης του μαθήματος εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν από πλευράς εκπαιδευτικού και σχολείου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, Νίκης Κεραμέως,  “Οι εκπαιδευτικοί, όπως ακριβώς καθ΄ όλο αυτό το διάστημα αναστολής λειτουργίας, εφάρμοζαν με εξαιρετικό τρόπο -και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια- την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έτσι και τώρα καλούνται να δώσουν με τη σειρά τους τη δυνατότητα στα παιδιά που μένουν σπίτι και μένουν σπίτι για να προστατεύσουν την ατομική υγεία, αλλά και τη δημόσια υγεία, έτσι λοιπόν καλούνται τώρα με τη σειρά τους να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά που μένουν σπίτι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση

Πώς θα παρακολουθούν απευθείας το μάθημα από το σπίτι

Ήδη πολλά Δημοτικά σχολεία της χώρας που θα εφαρμόσουν την ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος ενημερώνουν τους γονείς για το έγγραφο που εξηγεί το πώς θα διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών που θα παρακολουθούν το μάθημα εξ αποστάσεως. Αυτό είναι το έγγραφο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πώς θα γίνει η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσα από τις τάξεις

Η υλοποίηση της  σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές/τριές τους.

Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει στη διάθεση των διδασκόντων και των μαθητών/τριών όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας την υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E., η οποία έχει διαμορφωθεί ειδικά για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες παροχής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέχεται δωρεάν.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό, και στην περίπτωση των μαθητών/τριών και σταθερό τηλέφωνο) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (1)

4 πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι γονείς για τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος

Το Υπουργείο Παιδείας  διευκρινίζει πλαίσιο της ζωντανής αναμετάδοσης του μαθήματος η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζεται καθώς:

  • Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής/αποθήκευσης ήχου και εικόνας,
  • Ο σύνδεσμος για τις ψηφιακές αίθουσες αποστέλλεται από τον/την εκπαιδευτικό αποκλειστικά στους εν λόγω μαθητές και οι ψηφιακές αίθουσες είναι «κλειδωμένες», με έλεγχο εισόδου από τον/την εκπαιδευτικό.
    Σε περίπτωση που αποφασιστεί η μετάδοση και εικόνας, θα φαίνονται μόνο ο/η
  • εκπαιδευτικός ή/και ο πίνακας.
  • Η μετάδοση καλύπτει την παράδοση του μαθήματος και όχι τυχόν εξέταση μαθητών.