Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Ένα κρίσιμο σημείο στη ζωή κάθε παιδιού.

Η μετάβαση στο δημοτικό σχολείο αποτελεί κρίσιμο σημείο για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Το νηπιαγωγείο βοηθά τα παιδιά να ενταχθούν στο δημοτικό σχολείο με τους εξής τρόπους:

Πρώτον: Κατά την περίοδο που τα παιδιά φοιτούν στο νηπιαγωγείο αναπτύσσουν δεξιότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχία τους στο σχολείο και στη ζωή.

Δεύτερον: Το περιβάλλον μάθησης στο νηπιαγωγείο, παρόλο που φαίνεται να είναι διαφορετικό από αυτό του δημοτικού σχολείου, για το λόγο ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ειδικές αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας, στην ουσία διευκολύνει την ομαλή μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο.

Τρίτον: Ο κοινωνικός και εκπαιδευτικός ρόλος του νηπιαγωγείου έχει πλέον αναγνωριστεί. Η δουλειά που γίνεται πλέον στο νηπιαγωγείο έχει επιστημονική και οργανωμένη βάση και σχεδιάζεται με τρόπο προσεκτικό και κατάλληλο για τις αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες του παιδιού, αλλά και για τις απαιτήσεις που θα συναντήσει όταν μεταβεί στο δημοτικό σχολείο.

Τέταρτον: Ο τρόπος εργασίας του νηπιαγωγείου συμβάλλει από μόνος του στη διευκόλυνση του έργου του δημοτικού σχολείου. Τα νήπια ενθαρρύνονται να εξερευνούν και να αναλαμβάνουν ευθύνες, γεγονός που τα βοηθά να μαθαίνουν ευκολότερα και αποτελεσματικά κατά τα σχολικά χρόνια.

Το παιχνίδι και η μάθηση

• Το παιχνίδι είναι η μεγάλη λεωφόρος που οδηγεί στη μάθηση.

• Το παιχνίδι αναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού.

• Μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσεται η συμβολική σκέψη.

• Μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσεται η συγκέντρωση του παιδιού και η ευελιξία της σκέψης του.

Διαβάστε επίσης:

Το Νηπιαγωγείο ως προέκταση της Οικογένειας- Ασφάλεια-Σεβασμός-Αγάπη-Φροντίδα

«Αγαπητοί νηπιαγωγοί, θα μου λείψετε γιατί…»: Ένα κείμενο φόρος τιμής στους πρώτους δασκάλους των παιδιών μας

Τι πρέπει να ρωτήσετε τη νηπιαγωγό στην ενημέρωση γονέων