IB Diplomas: Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τα IB προγράμματα προτού αποφασίσετε

Πολλοί είναι οι γονείς που καθώς τα παιδιά τους φοιτούν στην τελευταία πλέον σχολική βαθμίδα που οδηγεί στις εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή το Λύκειο, αρχίζουν να διερωτώνται αν η επιλογή ενός International Baccalaureate Diploma θα ήταν μια καλύτερη επιλογή για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους.

Εμείς μιλήσαμε με τον κ. Βροντάκη Εμμανουήλ, Pierce IB DP Director και Καθηγητή Μαθηματικών, ο οποίος με τις αναλυτικές πληροφορίες που μας έδωσε, μας διαφώτισε πάνω στο εξαιρετικά σημαντικό θέμα της επιλογής ενός International Baccalaureate Diploma Program.

Τι ακριβώς είναι τo IB

Ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒΟ) ιδρύθηκε το 1968, είναι μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό σωματείο και προσφέρει τέσσερα, παγκοσμίως διακεκριμένα, προγράμματα διεθνούς εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των πνευματικών, προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν, να μάθουν και να εργαστούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό περιβάλλον. Τα σχολεία που προσφέρουν το πρόγραμμα έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση από τον ΙΒΟ. Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ισότιμο με τα δημόσια σχολεία.

Από ποια ηλικία χρειάζεται να ξεκινήσει η προετοιμασία ενός παιδιού για να συμμετέχει στο IB;

To International Baccalaureate Diploma Program (IB DP) είναι διεθνώς αναγνωρισμένο διετές πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α΄ Λυκείου και στοχεύουν σε σπουδές στο εξωτερικό.

To Πρόγραμμα Σπουδών

Το προσωπικό πρόγραμμα του κάθε μαθητή διαμορφώνεται με την επιλογή έξι μαθημάτων, τρία σε υψηλό επίπεδο (HL) και τρία σε βασικό (SL), σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές. Τα προσφερόμενα από το Pierce IB DP μαθήματα είναι:

Group 1: Studies in Language and Literature
• Modern Greek (Literature, HL/SL)
• English (Language and Literature, HL/SL)
Group 2: Language Acquisition
• English (HL/SL)
Group 3: Individuals and Societies
• History (HL/SL)
• Psychology (HL/SL)
• Economics (HL/SL)
• Business Management (HL/SL)
Group 4: Sciences
• Biology (HL/SL)
• Chemistry (HL/SL)
• Physics (HL/SL)
• Computer Science (HL/SL)
Group 5: Mathematics
• Analysis and Approaches (HL/SL)
• Applications and Interpretation (HL/SL)
Group 6: The Arts
• Theatre (HL/SL)
• Visual Arts (HL/SL)

Τρεις υποχρεωτικές ενότητες Γενικής Παιδείας

Οι μαθητές συμπληρώνουν το πρόγραμμά τους με τρεις υποχρεωτικές ενότητες Γενικής Παιδείας: Theory of Knowledge – TοK (Θεωρία της Γνώσης), Creativity, Activity, Service – CAS (Δημιουργικότητα – Δραστηριότητα – Προσφορά) και Extended Essay – EE (Ερευνητικό Δοκίμιο). Οι τρεις υποχρεωτικές ενότητες Γενικής Παιδείας αποσκοπούν στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής εμπειρίας κάθε μαθητή. Οι δύο από αυτές, (ΤοΚ και ΕΕ) βαθμολογούνται και μπορούν να προσθέσουν μέχρι και τρεις μονάδες στη συνολική βαθμολογία του Διπλώματος. Ειδικότερα:
1. Theory of Knowledge – TοK (Θεωρία της Γνώσης): προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη φύση της γνώσης, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καθώς και να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Η ενότητα αξιολογείται με προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία 1.600 λέξεων, σε θέματα τα οποία αποστέλλονται από τον ΙΒΟ.
2. Extended Essay – EE (Ερευνητικό Δοκίμιο): είναι μία ακαδημαϊκή εργασία 4.000 λέξεων, με βιβλιογραφία. Κατά τη συγγραφή της, οι μαθητές εργάζονται ατομικά με την καθοδήγηση Καθηγητή Συμβούλου, εκπαιδεύονται στη διεξαγωγή έρευνας και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους, με λογική επιχειρηματολογία.
3. Creativity, Activity, Service – CAS (Δημιουργικότητα, Δραστηριότητα, Προσφορά): οι μαθητές συμμετέχουν σε μια σειρά δράσεων Δημιουργικότητας, Δραστηριότητας και Προσφοράς. Στόχος είναι να αποκομίσει κάθε μαθητής δεξιότητες συνεργασίας, δέσμευσης και αφοσίωσης, να συνειδητοποιήσει τις ηθικές προεκτάσεις των πράξεών του και να ευαισθητοποιηθεί σε ζητήματα παγκόσμιας σημασίας.

Πώς γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται από τους Διδάσκοντες αλλά και από εξωτερικούς βαθμολογητές. Οι τελικές εξετάσεις για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΒ πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒΟ), το Μάιο του δεύτερου έτους του προγράμματος (δηλαδή της αντίστοιχης Γ΄ Λυκείου). Τον Ιούλιο, οι μαθητές λαμβάνουν το Δίπλωμά τους από τον ΙΒΟ. Οι μαθητές του Pierce IB DP έχοντας παρακολουθήσει τρία μαθήματα Ισοτιμίας (Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία) λαμβάνουν, ταυτόχρονα, Απολυτήριο ισότιμο με Απολυτήριο Γενικού Λυκείου.

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία

Οι μαθητές βαθμολογούνται σε κάθε ένα από τα έξι μαθήματα που έχουν επιλέξει, με βαθμολογία από το ένα έως το επτά (1-7). Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού αθροίζονται οι βαθμοί των έξι μαθημάτων και τρεις το πολύ μονάδες από τις ενότητες Theory of Knowledge-ToK και Extended Essay-EE. Συνεπώς, η μεγαλύτερη βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει ένας μαθητής είναι 45. Το Δίπλωμα του ΙB DP απονέμεται στους μαθητές που έχουν επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 24, στα έξι μαθήματα και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις τρεις ενότητες Γενικής Παιδείας. Ένας μαθητής του ΙΒ DP έχει δικαίωμα συμμετοχής σε τρεις εξεταστικές περιόδους (Νοεμβρίου ή Μαϊου), με στόχο είτε την απόκτηση του Διπλώματος, είτε τη βελτίωση της συνολικής βαθμολογίας του.
Για ορισμένα ακόμη προαπαιτούμενα σχετικά με την απονομή του Διπλώματος, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα https://www.pierce.gr/ib-dp/

Νέες Διδακτικές και Μαθησιακές Προσεγγίσεις

Το πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας και να επιτύχουν ως αυριανοί πολίτες του κόσμου. Το πρόγραμμα ΙΒ στοχεύει οι μαθητές να αριστεύουν στις σπουδές τους, να εξελιχθούν ως προσωπικότητες, να αγαπήσουν και να κάνουν πράξη τη δια βίου μάθηση, με ενθουσιασμό και συναίσθηση. Το ΙΒ διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις με αισιοδοξία και ευρύ νου, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, λαμβάνουν αποφάσεις με ηθικά κριτήρια και αναδεικνύουν τις κοινές ανθρώπινες αξίες. Επίσης, προετοιμάζονται να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στο Σχολείο, στον πραγματικό κόσμο, σε περίπλοκες και απρόβλεπτες συνθήκες.

Το International Baccalaureate στοχεύει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων που διαρκώς αναζητούν, γνωρίζουν και ενδιαφέρονται για το συνάνθρωπο, οραματίζονται και εργάζονται για την επίτευξη ενός καλύτερου, ειρηνικού μέλλοντος, με αλληλοκατανόηση, σεβασμό και ευαισθησία. Για την επίτευξη του στόχου, ο Οργανισμός ΙΒΟ συνεργάζεται με σχολεία, κυβερνήσεις και άλλους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να σχεδιάσει προγράμματα διεθνούς εκπαίδευσης και αξιολόγησης, με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Τι έχει να κερδίσει ένας μαθητής που επιλέγει την κατεύθυνση του IB;

Η διδασκαλία και η διαδικασία της μάθησης στο IB DP περιλαμβάνει την ανάπτυξη:
• Δεξιοτήτων ορθολογικής σκέψης
• Επικοινωνιακών δεξιοτήτων
• Κοινωνικών δεξιοτήτων
• Δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου
• Ερευνητικών δεξιοτήτων

Όσο κι αν αυτές οι δεξιότητες μοιάζουν διαφορετικές, στην πραγματικότητα αλληλοεπικαλύπτονται και υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ τους. Είναι συγγενικές η μία με την άλλη και, ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του τυπικού IB learner.

Υπάρχει πρόβλεψη γιατα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες;

Το Pierce υποστηρίζει όλους τους μαθητές στην προσπάθειά τους να αναδείξουν πλήρως τις ικανότητές τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου, οι μαθητές που έχουν μαθησιακές ή άλλες ιδιαίτερες δυσκολίες, μπορούν να αιτηθούν -μέσω του σχολείου- και να λάβουν διευκολύνσεις εγκεκριμένες από τον ΙΒΟ, οι οποίες κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν: χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, επιπλέον χρόνο στις γραπτές εξετάσεις κ.ά. Λεπτομέρειες για την πολιτική του ΙΒΟ και τις συγκεκριμένες διευκολύνσεις, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.pierce.gr/ib-dp/pierce-ib-dp-policies-and-regulations/pierce-ib-dp-policies/ (SEN Policy).

Πρόγραμμα ΙΒ DP και Ελληνική Νομοθεσία

Ένας μαθητής που ξεκίνησε να παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου έτους του ΙΒ (ΙΒ1), έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο Γενικό Λύκειο, κατά το διάστημα των μετεγγραφών, μέχρι τη λήξη του πρώτου τετραμήνου (σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία) και να ενταχθεί σε τμήμα της Β’ Λυκείου. Στην αντίστοιχη περίπτωση του δευτέρου έτους σπουδών του ΙΒ (ΙΒ2), ένας μαθητής μπορεί να επιστρέψει στο Γενικό Λύκειο, όμως θα ενταχθεί σε τμήμα της Β’ Λυκείου (επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά το έτος).
Στο πρόγραμμα IB DP οι μαθητές διδάσκονται -επιπλέον- το μάθημα των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας, της Β’ και Γ’ Λυκείου, (σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας), ώστε το Απολυτήριο που θα αποκτήσουν να είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό του Γενικού Λυκείου. Η εξέταση και προαγωγή στα συγκεκριμένα μαθήματα ακολουθεί τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Το απολυτήριο του ΙΒ DP στην Ελλάδα πρέπει να φέρει τη «Σφραγίδα της Χάγης», η οποία και επικυρώνει τη γνησιότητα οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού τίτλου.

Πρόγραμμα “DP Foundation Year”

To Pierce στο πλαίσιο της στήριξης της προετοιμασίας για την παρακολούθηση προγράμματος IB DP, προσφέρει το “Diploma Program Foundation Year”. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προετοιμασίας το οποίο προσφέρεται σε μαθητές Α’ Λυκείου και λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη), από 15:30 μέχρι και 17:00, με στόχους:
1. Την κάλυψη τμημάτων της ύλης που είναι προαπαιτούμενες γνώσεις για το ΙΒ, αλλά δεν καλύπτονται από το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών, έως και την Α’ Λυκείου. Επίσης, την επανάληψη εννοιών που έχουν διδαχθεί, αλλά όχι στην απαραίτητη, για το ΙΒ, έκταση.
2. Την απόκτηση εμπειρίας στη χρήση επιστημονικής ορολογίας στα
Αγγλικά και την ταυτόχρονη βελτίωση της Αγγλικής γλώσσας, ως γλώσσας επικοινωνίας.
3. Τη γνωριμία και εκπαίδευση των μαθητών στη μεθοδολογία έρευνας, αναζήτησης βιβλιογραφίας, συγγραφής εργασίας κ.λπ..
4. Tη γνωριμία με όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος Pierce IB DP, μέσα από την ομάδα των Καθηγητών του Pierce IB DP.

Τι δηλώνει η Ακαδημαϊκή Εντιμότητα

Το Pierce καλλιεργεί και προάγει το ακαδημαϊκό ήθος μεταξύ των μαθητών, της Διοίκησης, των Καθηγητών και των Γονέων και Κηδεμόνων, σε θέματα χρήσης, παραγωγής και διάδοσης του ακαδημαϊκού υλικού τόσο κατά τη διδασκαλία, όσο και στη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης. Με σκοπό τη σωστή προετοιμασία των αποφοίτων για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, το Pierce έχει θεσπίσει Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας σύμφωνα με τις διεθνείς πανεπιστημιακές προδιαγραφές και στις καλύτερες πρακτικές, αναφορικά με τη λογοκλοπή, την αλληλοεπικάλυψη εργασιών, την παραπλανητική παρουσίαση και κάθε είδους αθέμιτη ακαδημαϊκή σύμπραξη.

Συμβουλευτική για Σπουδές στο Εξωτερικό

Το IB DP είναι αναγνωρισμένο από τα περισσότερα κορυφαία Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η αναγνώριση του Διπλώματος εξαρτάται από τη χώρα και το Πανεπιστήμιο, ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής κάθε Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Όλοι οι μαθητές και οι Γονείς τους θα πρέπει να συναντηθούν με τον Συντονιστή του ΙΒ και τις Συμβούλους Σπουδών στο Εξωτερικό για την εξατομικευμένη επιλογή μαθημάτων.

Πώς γίνεται η εισαγωγή στο πρόγραμμα Pierce IB DP

Οι υποψήφιοι αθητές θα συμμετάσχουν σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Στη συνέχεια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Για την εισαγωγή των μαθητών λαμβάνονται υπόψη και οι επιδόσεις τους στο πρώτο τετράμηνο της Α΄ Λυκείου. Οι εισαγωγικές -γραπτές- εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 στις 10:00.

Το Pierce θα προσφέρει εννέα (9) υποτροφίες με κριτήρια την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις και την παρουσία του υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη. Οι εννέα υποτροφίες είναι: μία πλήρης υποτροφία (100% των διδάκτρων), μία υποτροφία με 75% έκπτωση στα δίδακτρα, καθώς και επτά υποτροφίες με 50% έκπτωση στα δίδακτρα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για λήψη οικονομικής ενίσχυσης με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή μαθητών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Pierce https://www.pierce.gr/ib-dp/