“Κυρία Κεραμέως, για την τηλεκπαίδευση του Νηπιαγωγείου, επιλέξατε την πιο αντιπαραγωγική ώρα. Αλλάξτε την επιτέλους”

Η Ένωση Νηπιαγωγών με υπόμνημα που απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, την ενημερώνει για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνεται “Ως Νηπιαγωγοί της τάξης που βιώνουμε καθημερινά την κλιμάκωση των παρενεργειών της εκπαίδευσης στις πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας, θεωρούμε καθήκον μας να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τις προτάσεις μας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης των μικρών μαθητών ηλικίας 4-6 ετών που γίνεται σε εντελώς αντιπαιδαγωγική ώρα, ενώ παράλληλα η Ένωση δίνει και τη δική της πρόταση για το πώς θα πρέπει να διεξαχθεί η δια ζώσης διδασκαλία όταν δοθεί το πράσινο φως για επιστροφή στις τάξεις καθώς όπως τονίζεται ο αυξημένος αριθμός μαθητών ανά τάξη πρέπει να αντιμετωπίστεί με φοίτηση σε βάρδιες. Το ύπομνημα της Ένωσης Νηπιαγωγών ακολουθεί:

Τηλεκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο

Συνειδητοποιώντας ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών Νηπιαγωγείου, κυρίως προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, απέχει συστηματικά από την τηλεκπαίδευση, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την επίσπευση χορήγησης των κουπονιών προμήθειας φορητών υπολογιστών.

Σχετικά με την ώρα τηλεκπαίδευσης που επιλέχθηκε για το Νηπιαγωγείο, η οποία είναι μια αντιπαραγωγική ώρα για τα νήπια 4-6 ετών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα αναθεώρηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας. Συνεπώς προτείνουμε τον συνδυασμό της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης των μαθητών του Νηπιαγωγείου, καθώς και την αλλαγή της ώρας της σύγχρονης τηλεδιδασκαλίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία και η ανατροφοδότηση των μαθητών από τον/την εκπαιδευτικό, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας και παράλληλα να επιτυγχάνεται ο καθημερινός σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω της ασύγχρονης μεθόδου τηλεκπαίδευσης.

Η παραπάνω επιλογή θεωρούμε ότι συμβάλλει στην προστασία των μαθητών από την καθημερινή και υπερβολική έκθεσή τους στην οθόνη του υπολογιστή, ενώ θα μειώσει σημαντικά τον μεγάλο αριθμό των μαθητών που, όπως προαναφέραμε, αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η φοίτηση σε βάρδιες

Προφανώς η τηλεκπαίδευση δε μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση. Όταν οι συνθήκες επιτρέψουν την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα αυξημένης προστασίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού, κυριότερο των οποίων είναι η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την προσωρινή φοίτηση σε βάρδιες.

Η παραπάνω πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής:

• Η φοίτηση θα περιλαμβάνει δύο βάρδιες, πρωινή και μεσημεριανή.

• Η δεύτερη βάρδια θα υποκαταστήσει προσωρινά τη λειτουργία του Ολοήμερου- προαιρετικού προγράμματος. Πρόκειται για αναστολή του Ολοήμερου, λόγω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών και όχι για κατάργηση του θεσμού και μόνο για όσο διαρκεί η πανδημία. Άλλωστε η τακτική αναστολής του Ολοημέρου εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, λόγω χρήσης άδειας, εφόσον το Υπουργείο δεν προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς για αναπλήρωση βραχυχρόνιων αδειών. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα σε πολλά σχολεία, τα οποία υπολειτουργούν λόγω κλειστών τμημάτων και απουσίας εκπαιδευτικών εξαιτίας του Covid-19, τα Oλοήμερα τμήματα είναι αυτά που αναστέλλονται και οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται στο πρωινό πρόγραμμα για να καλύψουν τα κενά, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του βασικού υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος.

• Προσαρμογή του ωρολόγιου προγράμματος.

• Αξιοποίηση της ίδιας αίθουσας διδασκαλίας, με ενδιάμεση απολύμανση κατά την εναλλαγή της βάρδιας.

• Αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού (μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί) και πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των επιπλέον λειτουργικών κενών.

• Η κατανομή των μαθητών ανά τμήμα και ανά βάρδια θα γίνεται σε συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων με τους γονείς των μαθητών, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συναίνεση.

• Καθημερινή θερμομέτρηση και δειγματοληπτικά τεστ.

Εμβολιασμοί εκπαιδευτικών

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης αποτελεί ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών. Ζητούμε συνεπώς τον κατά προτεραιότητα προγραμματισμό του και όχι απλώς τον περιστασιακό εμβολιασμό με αδιάθετες δόσεις.

Πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών Νηπιαγωγών

Το χρόνιο αίτημά μας για την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών δεν έχει συντεχνιακό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Τα ολοένα αυξανόμενα οργανικά κενά, λόγω συνταξιοδοτήσεων, που σε συνδυασμό με τις διογκούμενες λειτουργικές ανάγκες, λόγω της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης τα τελευταία δύο χρόνια, επιβάλλουν την οριστική επίλυση αυτής της εκκρεμότητας. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός Νηπιαγωγών που προσλαμβάνονται αδιαλείπτως για πάνω από δέκα χρόνια ως αναπληρωτές στα δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας αποδεικνύει αφενός την αναγκαιότητα της μόνιμης κάλυψης των οργανικών θέσεων και αφετέρου την ύπαρξη έμπειρου και καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.

Με τη βεβαιότητα ότι συμμερίζεστε τις αγωνίες μας, θεωρούμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας.