Με μαθήματα το Σάββατο και στις σχολικές αργίες θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες λόγω καταλήψεων

Το κύμα των καταλήψεων συνεχίζεται σε αρκετά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πολλές ώρες μαθημάτων.

Μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να έχει θεσπίσει την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση για όσα σχολεία έχουν κατάληψη εντούτοις και αυτή η λύση δεν συνεπάγεται με πλήρη κάλυψη των χαμένων διδακτικών ωρών.

Με απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ το Υπουργείο καθορίζεται το αναλυτικό πλαίσιο της αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών που χάθηκαν λόγω μαθητικών καταλήψεων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η περικοπή εκδρομών και περιπάτων καθώς και η  αξιοποίηση σχολικών εορτών, διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, και Σάββατων για την κάλυψη των χαμένων ωρών.

Πώς θα γίνει η αναπλήρωση των χαμένων ωρών

Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:

α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).

δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων

Ως προς την οργάνωση των μαθημάτων, ορίζεται πως ο διευθυντής/η διευθύντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των ωρών που χάθηκαν, στη βάση των επιλογών που αναλύθηκαν ανωτέρω, με τον Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει σχετικά.

Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

Δείτε το ΦΕΚ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ