Τα σχολεία εξοπλίζονται με διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς και εξοπλισμό ρομποτικής

Τα σχολεία της χώρας αποκτούν τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν τεχνολογικά μέσω της συμμετοχής των Δήμων στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» που εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση” και ονομάζεται «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Ειδικότερα, στον τομέα της εκπαίδευσης προβλέπεται η δυνατότητα για προμήθεια των σχολείων με διαδραστικά συστήματα (διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής) για τις σχολικές μονάδες με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού με αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ρομποτική και την εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (STEM) για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ (€).

Τι προβλέπει για την εκπαίδευση

-Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής) για τις σχολικές μονάδες με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

– Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού με αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ρομποτική και την εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής (STEM) για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης.

– Πλατφόρμα/πρόγραμμα δια βίου μάθησης, ανοικτή πρόσβαση στην εκπαίδευση και την συνεχή κατάρτιση για όλους, ευρυζωνικά δίκτυα (αφορά το σύνολο της θεματολογίας καθώς και την ανάπτυξη της καινοτομίας), συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των τοπικών αρχών, φορέων και επιχειρήσεων.

Δείτε αναλυτικά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»_0