Μειώθηκε ο χρόνος παραμονής βρεφών για κοινωνικούς λόγους στα νοσοκομεία “Έλενα Βενιζέλου” και “Αλεξάνδρα”

Ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό της παραμονής των βρεφών για κοινωνικούς λόγους στα Γ.Ν.Μ «Έλενα Βενιζέλου» και Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», βαίνει προς επίλυση αφού ήδη σήμερα ο χρόνος παραμονής των βρεφών μειώθηκε από εννέα (9) περίπου μήνες στις 20 έως 30 ημέρες κατά μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Γ.Ν.Μ. «ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και του Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» το 40,5% των βρεφών επιστρέφουν στις οικογένειές τους και το 59,5% των βρεφών προωθούνται για οικογενειακή αποκατάσταση μέσω των θεσμών της Αναδοχής και της Υιοθεσίας από το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού «Η Μητέρα».

Επίσης με την ενεργοποίηση του άρθρου 1532 του Α.Κ. γίνεται απευθείας τοποθέτηση βρεφών με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών σε Ανάδοχες Οικογένειες έπειτα από διερεύνηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα με τη λειτουργία της Μ.ΑΝΑ. (Μονάδα Αναμονής) βρεφών στο Γ.Ν.Μ. «ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» έχουμε δώσει απαντήσεις στις αναπτυξιακές ανάγκες των βρεφών, κυρίως σε ερεθίσματα, για όσο χρονικό διάστημα μείνουν κοντά μας.

Σήμερα στο Γ.Ν. «ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» συνολικά φιλοξενούνται τέσσερα (4) βρέφη.

Από την αρχή του έτους συνολικά έχουν φιλοξενηθεί δεκαεννέα βρέφη (19) εκ των οποίων τα έξι (6) επέστρεψαν στις οικογένειες τους, ενώ τα εννέα (9) έχουν μεταφερθεί σε ίδρυμα παιδικής προστασίας.

Για το 2016 φιλοξενήθηκαν συνολικά σαράντα επτά (47) βρέφη, όπου τα δεκαεννέα (19) επέστρεψαν στις οικογένειες τους και τα εικοσιοκτώ (28) προωθήθηκαν στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού « Η ΜΗΤΕΡΑ» για οικογενειακή αποκατάσταση μέσω των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής.