Μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων

Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων θα αποκτήσουν μόνιμα συστήματα Πυροπροστασίας, μετά και την ένταξη του έργου στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού ύψους 182.000 €.

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έφτιαξαν την τεχνική μελέτη , ο Δήμος Ναυπλιέων αποδέχτηκε την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και αναμένεται η δημοπράτηση του έργου ώστε όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων να αποκτήσουν μόνιμα συστήματα Πυροπροστασίας.

Ο Δήμος Ναυπλιέων και οι υπηρεσίες του είχαν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με έναν ολοκληρωμένο φάκελο και είχαν δουλέψει πάνω σε όλα αυτά που χρειάζονταν ώστε το έργο αυτό να τύχει θετικής κατάληξης, όπως και έγινε.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος μετά από αυτή την εξέλιξη δήλωσε: « Όπως κάνουμε από την αρχή της θητείας μας, έτσι και τώρα βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στα παιδιά μας και την σχολική κοινότητα γενικότερα. Καταφέραμε και εντάξαμε στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ το έργο της Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες , ώστε να αισθάνονται όλοι , μαθητές, παιδιά και γονείς, ασφαλείς από κάθε τέτοιου είδους απειλή. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για μια καλύτερη επόμενη μέρα παντού».