Παρατείνεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η διαβούλευση του ΕΟΠΥΥ με τους επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Αναφορικά με τις συμβάσεις που προωθεί ο Οργανισμός για την «Ειδική Αγωγή», διαδικασία στην οποία αντιδρούν σύλλογοι φορέων ειδικής αγωγής, έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ) – η οποία συμφωνεί με τη σύναψη συμβάσεων – η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας, καθώς και μεμονωμένοι επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι «ένα μήνα μετά την πρόσκληση του για κατάθεση προτάσεων επί του κειμένου της σύμβασης, σωματεία, σύλλογοι και φορείς Ειδικής Αγωγής κατέθεσαν μόνο τις απόψεις τους χωρίς να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο».

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που εξελίσσεται προς όφελος του πολίτη απαιτεί σύμπνοια και συνεργασία από όλους τους εμπλεκομένους. Η απουσία τους από το διάλογο, λειτουργεί περιοριστικά στην προσπάθεια για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο Οργανισμός αναμένει την ενεργή συμμετοχή τους στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου».

ειδικός αγωγής

Ο Οργανισμός αποφάσισε τη χρονική επέκταση της περιόδου διαβούλευσης έως το τέλος Φεβρουαρίου και όπως τονίζει «στόχος της διαβούλευσης πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στη σχέση ΕΟΠΥΥ – επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής και η συγκεκριμενοποίηση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι 15 Μαρτίου 2017».

Παράλληλα, στο υπουργείο Υγείας αναμένεται να συγκροτηθεί επιστημονική επιτροπή στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των φορέων Ειδικής Αγωγής. Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση προτάσεων για το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Ειδικής Αγωγής, η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών σε όλο το φάσμα της Ειδικής Αγωγής και η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. «Τα συμπεράσματα της επιτροπής θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού προϋπολογισμού για την Ειδική Αγωγή, προς όφελος όλων των πολιτών. Ο ΕΟΠΥΥ θα διασφαλίσει με κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών αυτής της ειδικής ομάδας πληθυσμού την καθολική κάλυψη και ποιοτική φροντίδα των δικαιούχων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι επαγγελματίες  που προσφέρουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής (λογοπεδικοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι και λοιποί ειδικοί παιδαγωγοί – θεραπευτές) και γονείς παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής αντιδρούν στο εν λόγω μέτρο.  Μάλιστα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών:

“Ο τρόπος µε τον οποίο ο ΕΟΠΥΥ προσπαθεί να αλλάξει την παροχή υπηρεσιών υ̟ποβαθµίζει την  ουσιαστική ποιότητά τους και ταυτόχρονα απαξιώνει τους λογοθεραπευτές:

– υποβαθµίζει και καταργεί στην ουσία τις θεραπευτικές παρεµβάσεις

– υπονοµεύει την επιστήµη η οποία ορίζει το πλαίσιο, τον τρόπο και το περιεχόµενο της θεραπευτικής παρέµβασης

– υπονοµεύει το µέλλον των παιδιών µε δυσκολίες.