Σχ. χρ. 2020-21: Ξεκινούν ηλεκτρονικά οι εγγραφές και μετεγγραφές για τους μαθητές Λυκείου – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e- εγγραφές συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59

Αυτά είναι τα 6 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για να κάνετε την αίτησή σας

Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
• Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.
• Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
• Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
• Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο να σας δώσουν τον αριθμό.
• Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.

Πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το σχολικό έτος 2020-2021, ανεξάρτητα από το σχολείο τελευταίας φοίτησης:

1. Μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου που θα φοιτήσουν στην
Α΄Λυκείου (ΔημόσιουΓΕΛ/ ΕΠΑΛ- ημερήσιου ή εσπερινού).
2. Μαθητές/τριες Α΄& Β΄ Λυκείου που θα ανανεώσουν την εγγραφή τους για τη Β΄ή Γ΄τάξη αντίστοιχα (ΔημόσιουΓΕΛ/ ΕΠΑΛ- ημερήσιου ή εσπερινού).

Ποιος από τους κηδεμόνες ανήλικων μαθητών/τριών υποβάλλει αίτηση;

Αίτηση υποβάλλει κάνοντας είσοδο στην εφαρμογή με τους προσωπικούς του
κωδικούς Taxisnet ο κηδεμόνας που έχει δηλωθεί ως πρωτος κηδεμόνας στπο
Π.Σ. myschool στο σχολείο τελευταίας φοίτησης.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet:
α. εκδίδει κωδικούς Taxisnet ή
β. επικοινωνεί με το σχολείο τελευταίας φοίτησης, ώστε να δηλωθεί ως
“κηδεμόνας e-eggrafes” ο κηδεμόνας που διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

Επιλέγω σε τι τύπο σχολείου θέλω να φοιτήσω

ΓΕΛ ΕΠΑΛ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΕΛ επιλέγω και όταν θέλω να φοιτήσω σε:
– Καλλιτεχνικό
– Μουσικό
– Πρότυπο
– Πειραματικό
– Διαπολιτισμικό, εφόσον φοιτούσα και προηγουμένως σε τέτοιου τύπου σχολείο.

Πώς μπορώ να κάνω μετεγγραφή;

α. Από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ ή το αντίστροφο.

β. Από ημερήσιο σε εσπερινό ή το αντίστροφο.

γ. Από ιδιωτικό σε δημόσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

δ. Από Καλλιτεχνικό, Μουσικό, Πρότυπο, Πειραματικό, Διαπολιτισμικό σε ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ

ε. Από ξένο σχολείο του εξωτερικού ΜΟΝΟ εφόσον έχει γίνει αντιστοιχία σε τάξη
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, κατόπιν επικοινωνίας με την
αρμόδια Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης

στ. Aπό ένα ΓΕΛ σε άλλο, ΜΟΝΟ εάν πρόκειται για σχολεία που ανήκουν σε
διαφορετική Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης και έχει δηλωθεί η νέα δ/νση κατοικίας
στο σχολείο τελευταίας φοίτησης

Μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ