Τα Μουσικά Σχολεία αποκτούν σύγχρονο εξοπλισμό

Το έργο των Μουσικών Σχολείων της Αττικής στηρίζει έμπρακτα η Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτώντας με προϋπολογισμό ύψους 447.805 ευρώ με ΦΠΑ την προμήθεια σύγχρονων οργάνων και ηχητικού – μουσικοτεχνολογικού εξοπλισμού.

Tα Μουσικά Σχολεία της Αττικής αναβαθμίζονται

Συγκεκριμένα, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες σε σχετικό εξοπλισμό των 4 παλαιότερων Μουσικών Σχολείων της Αττικής(Παλλήνης, Ιλίου, Πειραιά, Αλίμου) αλλά κυρίως του νεότερου Μουσικού Σχολείου(Αθήνας) που έχει ιδρυθεί πρόσφατα. Σύμφωνα δε με την Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων (ΚΕΜΣ) τουΥπουργείου ως αρμόδιο όργανο για τα Μουσικά Σχολεία, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα μουσικά σχολεία της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της χρονικής απόστασης που έχει μεσολαβήσει από παλαιότερες προμήθειες μουσικών οργάνων και ηχητικού -μουσικοτεχνολογικού εξοπλισμού, της συνεχούς χρήσης των οργάνων απόμαθητές αλλά και με βάση τις ανάγκες δανεισμού οργάνων σε μαθητές, έχειδημιουργηθεί φυσιολογική φθορά στον υφιστάμενο μουσικό εξοπλισμό και είναιεπιτακτική η ανάγκη αντικατάστασης μέρους αυτού καθώς και εμπλουτισμού του.