Τι διευκολύνσεις δικαιούνται οι γονείς αν το παιδί τους νοσήσει με κορωνοϊό;

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία για την απρόβλεπτη αυτή νέα σχολική χρονιά που ξεκινά κατατίθενται σιγά-σιγά μέσω νομοσχεδίων οι απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με περιστατικά που τυχόν παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του σχολικού προγράμματος.

Μεταξύ αυτών και η ειδική διάταξη που αναφέρεται στους εργαζόμενους γονείς και στο τι προβλέπει γι’αυτούς ο νόμος στην περίπτωση που το παιδί τους νοσήσει με Covid-19.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό, λοιπόν, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικά διάστημα, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

Η άδεια αυτή χορηγείται για γονείς με βρέφη, είτε προνήπια και νήπια, αλλά και γονείς που τα παιδιά τους είναι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου).

Αφορά, επίσης, σε γονείς τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Τα ίδια δικαιώματα έχουν και γονείς με παιδιά με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας.

Επίσης χορηγείται άδεια 14 ημερών επιπρόσθετα προς άλλες άδειες, που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία των παιδιών.

Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας λαμβάνουν αποδοχές κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

Μένει να διευκρινιστεί, τι θα ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς, στην περίπτωση που το τμήμα του παιδιού τους κλείσει, χωρίς να είναι το ίδιο αυτό που νοσεί. Προς το παρόν, πάντως, αυτό που έχει ορίσει ο νόμος είναι οι υπερωρίες χωρίς αμοιβή για όσους παραμένουν στο σπίτι τους χωρίς να μπορούν να εργαστούν με τηλε-εργασία.

Τι θα ισχύει για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα

Σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΔΕΚΟ, η ανωτέρω άδεια θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

Παράλληλα, οι εργοδότες θα υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας αλλά και την διάρκειας αυτής.