Αρχική Γωνιά του μαθητή Τι οφείλει να κάνει το σχολείο για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών κάθε μεσημέρι;

Τι οφείλει να κάνει το σχολείο για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών κάθε μεσημέρι;

Φεύγεις τρέχοντας από τη δουλειά για να είσαι στις 4:00 στο σχολείο του παιδιού και να το παραλάβεις από το ολοήμερο. Στον δρόμο έχει γίνει ατύχημα και επικρατεί κομφούζιο. ‘Η μένεις από λάστιχο. Ή μένεις στο ασανσέρ της πολυκατοικίας. Και, τέλος πάντων, δεν προλαβαίνεις να είσαι εγκαίρως έξω από το σχολείο. Τι γίνεται τότε;

Α) Ο υπεύθυνος του ολοήμερου αφήνει το παιδί να φύγει μόνο του και να αναζητήσει την τύχη του.

Β) Ο υπεύθυνος του ολοήμερου δίνει το παιδί σε κάποιον άλλο γονιό/συνοδό που έρχεται να πάρει το δικό του παιδί (ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται).

Γ) Ο υπεύθυνος του ολοήμερου περιμένει υπομονετικά μαζί με το παιδί να έρθει ο γονιός του να το παραλάβει, εντός του σχολείου, ενώ ωστόσο προσπαθεί και να του τηλεφωνήσει.

(Για να σας προλάβω: Έχεις το τηλέφωνο του σχολείου, καλείς για να πεις ότι θα αργήσεις, αλλά δεν το σηκώνει κανείς. Και ΔΕΝ έχεις κάποιο άλλο άτομο διαθέσιμο να παραλάβει το παιδί σου.)

Τι πιστεύετε ότι θα γινόταν στο δικό σας σχολείο αν ήσασταν στη θέση του παραπάνω γονιού; Αν βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, ότι θα γινόταν το Γ) είστε πολύ τυχεροί που έχετε ένα τέτοιο σχολείο. Μην το βάλετε, όμως, γιατί -πιστέψτε μας- είναι πολύ πιθανό να το κάψετε…

Δεν είναι λίγα τα περιστατικά μικρών παιδιών που κατά το σχόλασμα έχουν φύγει από το σχολείο χωρίς να τα παρατηρήσει κανείς, αναζητώντας στον δρόμο τον γονιό τους –και από τύχη δεν έχουν χαθεί. Δεν είναι λίγοι οι «υπεύθυνοι» δάσκαλοι που έχουν δώσει παιδιά σε άλλους συνοδούς, χωρίς να διασταυρώσουν αν ο γονιός είναι σύμφωνος με αυτό, κ.ο.κ.

Ο εκπαιδευτικός, όπως ο κάθε εργαζόμενος, έχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, το οποίο πρέπει να τηρείται. Αν δεν τηρείται, ο εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να καταγγείλει τον διευθυντή του σχολείου γι’αυτό. Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση που ένας γονιός, για λόγους ανωτέρας βίας, τύχει να καθυστερήσει τον εκπαιδευτικό από το ωράριό του; Τι οφείλει ή τι δικαιούται ή τι πρέπει να κάνει τότε ο εκπαιδευτικός; Και τι θα έπρεπε γενικότερα να γίνεται, για να φεύγουν τα παιδιά με ασφάλεια κάθε μεσημέρι από το σχολείο;

Τι ορίζει ο νόμος

Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017, ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017, για την οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών και το Άρθρο 18: Έναρξη Ημερήσιου Προγράμματος Προσέλευση - Αποχώρηση μαθητών Ασφάλεια μαθητών, ισχύουν τα εξής:

Α. Νηπιαγωγεία

  1. Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των νηπίων-προνηπίων στο χώρο του σχολείου την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ. Οι εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους μαθητές στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των νηπίων-προνηπίων και του διδακτικού προσωπικού. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών του νηπιαγωγείου γίνεται με ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων, οι οποίοι έχουν υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται τα πρόσωπα που συνοδεύουν τους μαθητές.
  1. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων-προνηπίων και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.

Β. Δημοτικά

  1. Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στο χώρο του σχολείου την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ. Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του ή διδάσκων εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα.
  1. Μετά το πέρας της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα. Με τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα.
  1. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.

Φαίνεται, λοιπόν, πως υπάρχει ένα κενό στον νόμο, σχετικά με το πώς ακριβώς πρέπει να γίνεται η αποχώρηση των παιδιών Δημοτικού από το σχολείο: Αν, δηλαδή, πρέπει να δίνονται από τον υπεύθυνο δάσκαλο, που είναι εκείνη την ώρα στην πόρτα, απευθείας στον γονιό, αν επιτρέπεται ή όχι το παιδί να δοθεί σε κάποιον άλλον που θα έρθει να το παραλάβει ή αν το παιδί, οποιασδήποτε τάξης δημοτικού μπορεί να φύγει μόνο του από το σχολείο.

Τι ορίζουν οι κανονισμοί του σχολείου

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των δημοτικών σχολείων, όπως τουλάχιστον μας ενημέρωσε μία σχολική σύμβουλος, δύο διευθυντές σχολικών μονάδων και μία εκπαιδευτικός με τους οποίους επικοινωνήσαμε τις τελευταίες μέρες, ισχύει, ότι στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου και όσο το παιδί βρίσκεται εντός σχολείου την ευθύνη του την έχει το σχολείο. Δεν διευκρινίζεται σε κανένα επίσημο έγγραφο τι οφείλει να κάνει το σχολείο από τη στιγμή που θα χτυπήσει το κουδούνι για σχόλασμα και μετά.

«Άτυπα τυπικά», ωστόσο, αυτό που συμβαίνει -ή θα έπρεπε να συμβαίνει- είναι ο δάσκαλος που αποχαιρετά τα παιδιά να σιγουρεύεται, ότι τα παρέλαβε κάποιος συνοδός, κάνοντας μάλιστα και έναν υποτυπώδη έλεγχο στο ποιος είναι αυτός.

Όπως μας ενημέρωσαν οι παραπάνω ειδικοί, υπάρχουν γονείς που κάνουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες υπογράφουν, ότι τα παιδιά τους μπορούν να αποχωρούν μόνα τους από το σχολείο. Οι δε γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο, επίσης έχουν ορίσει τα άτομα που θα τα παραλαμβάνουν με τη λήξη του προγράμματος. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές είναι μάλλον άσκοπες, εφόσον δεν υπάρχει κανένας νόμος που να ορίζει, ότι το σχολείο οφείλει να ελέγχει πώς και με ποιον θα αποχωρεί το μεσημέρι κάθε παιδί.

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, αν είμαι η μόνη γονέας που θεωρεί, ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αλλάξει. Ας υποθέσουμε, ότι καθυστερώ μια μέρα 5 λεπτά να πάρω το 7χρονο παιδί μου από το σχολείο κι εκείνο βγαίνει και με ψάχνει στον δρόμο. Ποιος θα φέρει την ευθύνη αν του συμβεί κάτι; Η απάντηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι «εγώ». Και αναρωτιέμαι, στη συνέχεια, γιατί σε ένα ιδιωτικό δημοτικό το να μην υπάρχει έλεγχος κατά την αποχώρηση των παιδιών θεωρείται ανεπίτρεπτο; Δεν αποποιούμαι την ευθύνη -σαφώς πρέπει να είμαι εκεί κατά την αποχώρηση του παιδιού μου. Όμως είμαστε άνθρωποι και καθυστερήσεις σε όλους μπορεί να συμβούν -ειδικά όταν εργάζεσαι στην άλλη άκρη της πόλης!

Και πριν «πέσουν να με φάνε» οι εκπαιδευτικοί, δεν υπονοώ υπερεργασία –να φεύγουν, δηλαδή, αργότερα από τη δουλειά τους. Ούτε παραπάνω αρμοδιότητες στις πάρα πολλές που έτσι κι αλλιώς έχουν. Αναρωτιέμαι, όμως, είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει ένας φύλακας στην πόρτα όλων των δημοτικών σχολείου, από το πρωί μέχρι το τελευταίο σχόλασμα που να κάνει αυτή τη δουλειά: να βεβαιώνεται, δηλαδή, ότι όλα τα παιδιά παραλαμβάνονται από τους δικούς τους με ασφάλεια; Μήπως θα ήταν αυτός ένας τρόπος να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο 30ωρό τους; Δεν ξέρω... μια λύση αναζητώ.

Ας ελπίσουμε μόνο, ότι δεν θα χρειαστεί να συμβεί κάποιο μεγάλο κακό, για να καλυφθεί αυτό το νομοθετικό κενό…


Επικοινωνήστε μαζί μας:
Μύλων 75 104 41 Αθήνα
210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.gr

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.gr

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Design by | WebOlution & Powered by | Access Point
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.