Υπουργείο Εσωτερικών: Κατανομή 28 εκ. στους δήμους για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων (Ποσά)

Το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα χρηματα που θα δοθούν στους Δήμους