Υπουργείο Παιδείας: Ξεκινούν τα μαθήματα για τις Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Ξεκινά επισήμως η αντίστροφη μέτρηση για να καταρτιστούν τα τμήματα και να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Πληροφορικής προκειμένου όσοι μαθητές της Γ Γυμνασίου επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Υπενθυμίζεται πώς πρόκειται για μια εξαγγελία που είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας Γαβρόγλου και η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά την τρέχουσα σχολική χρονιά σύμφωνα με εντολή της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται

Στο τμήμα Υποστήριξης Πιστοποίησης συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές της Γ ́ τάξης του Γυμνασίου που επιθυμούν να προετοιμαστούν για εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Σκοπός του μαθήματος

Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευόμενοι να επιτυγχάνουν την πιστοποίηση και αναγνώριση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων για περαιτέρω μάθηση και εργασία. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά ανά τμήμα Υποστήριξης.

Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και σε συνεχόμενο δίωρο και πραγματοποιείται μετά την 6η διδακτική ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ ́ τάξης Γυμνασίου. Δύνανται να λειτουργήσουν τμήματα πέραν του σχολικού ωραρίου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21- 05-2019 (Β ́ 2005). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται.

Η επιλογή-συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων Υποστήριξης γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους γονείς των μαθητών που φοιτούν στη Γ ́ Γυμνασίου και επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση της επάρκειας χρήσης των ΤΠΕ (Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής)να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους,να  συμπληρώσουν   δήλωση και να την  παραδώσουν στο σχολείο μέχρι την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου .