Τι είναι η κρυψορχία και πώς αντιμετωπίζεται

Η κρυψορχία είναι η συχνότερη διαμαρτία της ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων στα αγόρια.

Οι όρχεις του αγοριού αναπτύσσονται στο υπογάστριο δίπλα στους νεφρούς, ενώ αυτό ακόμη βρίσκεται μέσα στη κοιλιά της μητέρας του. Λίγο πριν από τη γέννηση, παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των σπερματικών τόνων και οι όρχεις μετακινούνται, μέσω του βουβωνικού πόρου, στο σακοειδή σχηματισμό που περιέχει τους όρχεις (όσχεο). Εκεί ησυχάζουν μέχρι την εφηβεία. Ύστερα μεγαλώνουν υπό την επίδραση της ανδρικής ορμόνης (τεστοστερόνης) και αρχίζουν να παράγουν σπερματοζωάρια. Κατά τη διαδικασία αυτή, η θερμοκρασία του σώματος πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη συνηθισμένη των 37ο Κελσίου. Για το λόγο αυτό οι όρχεις φυσιολογικά μεταναστεύουν εκτός της κοιλιακής χώρας, στο όσχεο.

Σύμφωνα με τον DR. Helmut Keudel η μετακίνηση των όρχεων από την κοιλιακή χώρα στο όσχεο δεν είναι ολοκληρωμένη στο ένα τρίτο των πρόωρα γεννημένων βρεφών αλλά και σε ένα ποσοστό μέχρι 3% των γεηννημένων στον αναμενόμενο χρόνο των αγοριών. Στο τέλος του πρώτου χρόνου ζωής, ένα ποσοστό 1% των αγοριών εμφανίζει κρυψορχία. Για το λόγο αυτό ο γιατρός εξετάζει τη θέση των όρχεων σε όλα τα νεογέννητα αγόρια και πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους εφόσον υπάρχει υποψία κρυψορχίας.
Κανονικά οι όρχεις του νεογέννητου ψηλαφίζονται και στις δύο πλευρές, βρίσκονται αριστερά κάπως χαμηλότερα και δεξιά κάπως ψηλότερα στο όσχεο. Αν το όσχεο είναι άδειο, μιλάμε για κρυψορχία η οποία μάλιστα παρουσιάζεται σε ποικίλες εκφάνσεις όπως ψευδοκρυψορχία, βουβωνική κρυψορχία και κοιλιακή ψευδορχία.
Στην ψευδοκρυψορχία, ο όρχις που βρίσκεται ψηλά ψηλαφίζεται ανάμεσα στο όσχεο και στο βουβωνικό πόρο ή μέσα στο βουβωνικό πόρο και μπορεί να μετατοπιστεί εύκολα μέσα στο όσχεο. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης μορφής συνίσταται στο ότι σε ψυχρές συνθήκες ο όρχις βρίσκεται στη βουβωνική χώρα, ενώ στις ζεστές μετακινείται στο όσχεο
Η βουβωνική κρυψορχία παραουσιάζεται ετερόπλευρα ή και αμφοτερόπλευρα. Οι όρχεις ψηλαφίζονται στη βουβωνική χώρα και δεν μπορούν να μετακινηθούν τόσο μακριά ώστε να φτάσουν στο όσχεο.
Στην κοιλιακή κρυψορχία ο όρχις δεν ψηλαφίζεται ούτε στο όσχεο ούτε στο βουβωνικό πόρο. Η κοιλιακή κρυψορχία επιβεβαιώνεται με υπερηχογράφημα στην κοιλιακή χώρα.

Τι θα κάνει ο γιατρός
Αν οι όρχεις δεν βρίσκονται μέσα στο όσχεο δεν μπορούν να αναπτυχθούν σωστά, ενώ μετά την είσοδο στην εφηβική ηλικία θα αδυνατούν να παραγάγουν ώριμο και γόνιμο σπέρμα. Για να διασφαλιστεί μια φυσιολογική ανάπτυξη των όρχεων θα πρέπει η κρυψορχία να αντιμετωπιστεί θεραπευτικά το αργότερο σε ηλικία 2 ετών. Μόνο η ψευδοκρυψορχία δεν χρειάζεται θεραπεία. Ύστερα από λεπτομερή εξέταση ο γιατρός είναι σε θέση να κρίνει αν είναι αναγκαία η χορήγηση ενέσεων ορμονών για την ενίσχυση της ανάπτυξης των σπερματικών τόνων. Αν αυτό δεν αρκεί, τότε οι όρχεις θα πρέπει να μετατοπιστούν στο όσχεο με χειρουργική επέμβαση ούτως ώστε να σταθεροποιηθούν εκεί. Ορισμένες φορές κρίνεται σκόπιμο να γίνει συνδυασμός χορήγησης ορμονών και χειρουργικής επέμβασης.