Ακόμα ένας Δήμος ενέκρινε πυροπροστασία, ράμπες και τουαλέτες ΑμεΑ για όλα τα σχολεία

Εγκρίθηκαν δύο σημαντικές προτάσεις που αφορούν σε δράσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τον Δήμο Ναυπακτίας.

Πυροπροστασία στα σχολεία του Δήμου

Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπακτίας» με συνολικό προϋπολογισμό 262.489,96 ευρώ. Η εν λόγω προβλέπει τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας για τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, σχεδίων κάτοψης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ενώ θα ακολουθήσει η εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απολύτως αναγκαίο για τη θωράκιση των σχολείων από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, δεδομένου ότι τα συστήματα πυροπροστασίας είτε είναι ελλιπή είτε απαρχαιωμένα.

Ράμπες και τουαλέτες ΑμΕα σε όλα τα σχολεία

Η δεύτερη πρόταση «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Ναυπακτίας» και είναι συνολικού προϋπολογισμού 117.180,00 ευρώ. Η συγκεκριμένη αφορά σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (6 Νηπιαγωγεία, 8 Δημοτικά Σχολεία, 2 Γυμνάσια και το ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ), στις οποίες θα κατασκευαστούν χώροι υγιεινής και ράμπες πρόσβασης για ΑμεΑ. Βασική στόχευση είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων.

Η δήλωση του δημάρχου

Με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας σημείωσε: «Ένας χώρος οφείλει να μη δημιουργεί την αίσθηση της διαφορετικότητας, αλλά να εξασφαλίζει σε κάθε άτομο την αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτόν. Στοχεύουμε στη βελτίωση των υποδομών των σχολείων μας και στη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για τους μαθητές ΑμεΑ. Ταυτόχρονα, θωρακίζουμε τις σχολικές μας μονάδες από τον κίνδυνο πυρκαγιάς βάζοντας σε προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού».