Απλούστευση διαδικασιών για εγγραφή διακριθέντων μαθητών–αθλητών στους Ειδικούς Πίνακες

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, προχώρησε στην αλλαγή της διαδικασίας υποβολής, έκδοσης των Βεβαιώσεων Πανελλήνιας ή Παγκόσμιας σχολικής νίκης και εγγραφής στον Ειδικό Πίνακα διακριθέντων των μαθητών/τριών – αθλητών/τριών της Γ.Γ.Α.

Η διαδικασία διεξάγεται πλέον ηλεκτρονικά με ταυτόχρονη υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων.

Για οδηγίες υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. htpp://www.minedu.gov.gr/aitiseis-fa.