Αυτό είναι το δημοφιλές παιχνίδι που ανακαλείται από την ελληνική αγορά

Για την ανάκληση επικίνδυνων παιχνιδιών από την ελληνική αγορά ενημερωθήκαμε μέσω των Κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τρέχουσα εβδομάδα για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτά είναι τα παιχνίδια – slime που ανακαλούνται

Εμπορικό σήμα: MAD MAX
Ονομασία: Noise Putty Frankster
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΘΕΜΑ αριθ.:MT-1905
γραμμωτός κώδικας:  5201507909369
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
Χημικός κίνδυνος
 Η μετατόπιση του βορίου από το slime είναι υπερβολικά υψηλή (μετρούμενη τιμή:2 650 mg/kg).Η κατάποση ή επαφή με υπερβολική ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών καταστρέφοντας το σύστημα αναπαραγωγής./το προϊόν/το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-3.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ελλάδα
Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό
Εμπορικό σήμα: MAD MAX
Ονομασία: Press Slime Monster
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΘΕΜΑ αριθ.:ΖΝ-7405
γραμμωτός κώδικας:  52012025300941
Αριθμός παρτίδας:  Άγνωστο
 Χημικός κίνδυνος
 Η μετατόπιση του βορίου από το slime είναι υπερβολικά υψηλή (μετρούμενη τιμή:1 310 mg/kg).Η κατάποση ή επαφή με υπερβολική ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών καταστρέφοντας το σύστημα αναπαραγωγής./το προϊόν/το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-3.
Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά
Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ελλάδα
Εμπορικό σήμα: GELATINA
Ονομασία: ΓΛΙΤΣΑ SLIME
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  ΘΕΜΑ αριθ.:XB-035G
γραμμωτός κώδικας:  465541000030
Αριθμός παρτίδας:  20180801
Χημικός κίνδυνος.  Η μετατόπιση του βορίου από το slime είναι υπερβολικά υψηλή (μετρούμενη τιμή:823 mg/kg).Η κατάποση ή επαφή με υπερβολική ποσότητα βορίου μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών καταστρέφοντας το σύστημα αναπαραγωγής./το προϊόν/το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών και του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-3.

Απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Χώρα καταγωγής:  Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από:  Ελλάδα
Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ