Αυτό είναι το smartwatch για παιδιά που ανακαλείται – Υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής και απειλής

Για την ανάκληση από την αγορά επικίνδυνου παιδικού smartwatch ενημερωθήκαμε από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Αυτό είναι το smartwatch για παιδιά που ανακαλείται

To εν λόγω δημοφιλές smartwatch για παιδιά ανακαλείται επειδή  η εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα, που συνοδεύει το προϊόν, έχει µη κρυπτογραφηµένη επικοινωνία µε τον διακοµιστή, και ο διακοµιστής επιτρέπει την µη εξουσιοδοτηµένη
πρόσβαση στα δεδοµένα. Κατά συνέπεια, δεδοµένα όπως το ιστορικό θέσης,
αριθµοί τηλεφώνων και σειριακοί αριθµοί µπορούν εύκολα να ανακτηθούν και να
τροποποιηθούν. Ένας κακόβουλος χρήστης µπορεί να στείλει εντολές σε οποιοδήποτε ρολόι, κάνοντας κλήση άλλου αριθµού της επιλογής του, να επικοινωνήσει µε το παιδί που φοράει τη συσκευή ή να εντοπίσει το παιδί µέσω
GPS.

Μάρκα: ENOX

Όνοµα: Safe-KID-One

Τύπος/αριθµός µοντέλου: Άγνωστος

Αριθµός παρτίδας/Barcode: 4260088660947

Το προϊόν έχει διατεθεί µέσω διαδικτύου.

Το προϊόν δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον Ραδιοεξοπλισµό. Ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης πατώντας εδώ